bel gratis 0800-2040

Motorverzekering

Voordelig en voor iedereen

Deze motorverzekering biedt een goede dekking in Nederland en in alle landen die op de groene kaart staan vermeld. Ook als u eens een leenmotor heeft, omdat uw eigen motor gerepareerd wordt of in onderhoud is. Een eventuele aanhanger of zijspan is automatisch meeverzekerd.

U hebt drie mogelijkheden om uw motor te verzekeren. Uiteraard kijkt u daarbij naar de leeftijd en staat van uw motor. De dekkingen en verschillen leggen we graag uit.

PMA caravanverzekering
 
Bereken uw premie
 
 

WA

Verplichte motorverzekering

De WA verzekering is wettelijk verplicht. Met de WA dekking wordt schade vergoed die u zelf met uw motor aan anderen toebrengt.

 • Uitstekende service
 • Gratis hulpverlening van de Allianz Nederland Hulpdienst

WA+ beperkt casco

"WA plus" motorverzekering

Met deze verzekering worden naast de WA dekking ook schades vergoed aan uw motor die zijn ontstaan door:

 • Brand, hagel, storm
 • Diefstal, braak
 • Aanrijding loslopend dier
 • Ruitbreuk

WA+ volledig casco

"All risks" motorverzekering

Met deze verzekering hebt u vervangend vervoer na een ongeval en worden naast de WA dekking ook schades vergoed aan uw motor die zijn ontstaan door:

 • Brand, hagel, storm
 • Diefstal, braak
 • Aanrijding loslopend dier
 • Ruitbreuk
 • Botsing
 • Van de weg raken, omslaan
 • Vandalisme
 • Of andere oorzaken

TIP:

Wanneer u kiest voor een WA+ beperkt casco of WA+ volledig casco, is het raadzaam om te beoordelen of de jaarpremie wel opweegt tegen, in geval van schade, de te verwachten maximale schade uitkering (dagwaarde van uw motor).

 

Extra / opties

Handige aanvulling

Meestal is het verstandig om ook te kiezen voor een extra aanvulling. Deze motorverzekering kunt u uitbreiden met twee aanvullende verzekeringen.

Ongevallen opzittenden

Aanvullende verzekering

Met een ongevallen opzittenden verzekering wordt een van tevoren vastgesteld bedrag uitgekeerd bij overlijden of bij blijvende invaliditeit. Ook in de gevallen dat het moeilijk is om vast te stellen bij wie de schuld ligt, bent u verzekerd van de uitkering.

Rechtsbijstand

Aanvullende verzekering

Wanneer u buiten uw schuld betrokken raakt bij een ongeval dan moet u zelf uw schade bij de tegenpartij verhalen. Met deze rechtsbijstandverzekering wordt dit uit handen genomen. Gespecialiseerde juristen helpen u uw recht te krijgen. Deze rechtsbijstandverzekering zorgt voor de ondersteuning en vergoedt alle gemaakte kosten.

 
 
PMA logo
 

Belangrijke telefoonnummers

Algemeen

Allianz Nederland o.v.v PMA: 088 - 577 2772

Pechhulp

Allianz Nederland Hulpdienst: 020 592 9118

Schade/ongeval

Claims Contact Center: 088 577 25 55

Schade herstellen

Allianz Topherstel-bedrijf (zie uw groene kaart of www.allianztopherstel.nl)

PMA logo
 

Bezoekadres

Kerklaan 2
2911 AD Nieuwerkerk a/d IJssel

Postadres

Postbus 313
2910 AH Nieuwerkerk a/d IJssel

Contact

T: 0180 - 32 02 64
E: klantenservice@pma.info

PMA biedt korting voor iedereen. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 29043684 en geregistreerd bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) onder de Wft (Wet op het financieel toezicht) vergunningsnummer: 12003892.