logo PMA
header superdeal groene energie
header superdeal groene energie
header superdeal groene energie

Meer informatie over groene energie

Wilt u weten hoe Greenchoice haar energie op duurzame manier opwekt? Lees dan verder.

USP groen vinkje

Extra scherp tarief

USP groen vinkje

100% Nederlandse windstroom

USP groen vinkje

100% bosgecompenseerd gas

Wat is windenergie?

Wind is gratis en (bijna) altijd aanwezig. Deze wind zet de bladen van de windmolens in beweging. De energie die daardoor ontstaat, zet Greenchoice om in stroom en gaat het elektriciteitsnet in. Die groene stroom komt, net als grijze stroom, gewoon bij jou uit het stopcontact, maar dan zonder de nadelen van fossiele brandstoffen.

Stichting Mileukeur

Greenchoice vindt windenergie opwekken een logische manier om duurzame stroom te produceren. Greenchoice heeft vanwege haar Nederlandse Windenergie al een aantal jaar het strenge keurmerk milieukeur » gekregen. Het keurmerk van Stichting Milieukeur (SMK) stelt hoge eisen aan duurzame stroom. Als u voor onze 100% Groene Windenergie uit Nederland kiest, weet u zeker dat u bijdraagt aan een beter milieu.

Hoe werkt windenergie?

Op veel plekken in en om Nederland vindt u windmolens. Greenchoice heeft eigen windmolens in Windpark De Veenwieken » en in het windmolenpark aan het Hartelkanaal ». Daarnaast gebruiken we windenergie uit windparken en molens van agrariërs. Zo werken we samen om 100% Nederlandse windenergie op te wekken.

Voordelen van windenergie

Windstroom is een perfect voorbeeld van groen bezig zijn. Deze stroomvorm is namelijk 100% schoon en wordt in eigen land duurzaam opgewekt. Daarnaast is de Nederlandse wind een onuitputtelijke energiebron die gratis is. Bovendien is een investering in windenergie er een die zich al op korte termijn terugbetaalt; het opzetten van een windpark kost relatief weinig tijd, waardoor windmolens al snel aangesloten kunnen worden op het net. Schoon en efficiënt dus.

Wat is bosgecompenseerd gas?

Aardgas is een fossiele brandstof en bij het verbruik komt CO2 vrij. Omdat onze klanten niet allemaal direct van het gas af kunnen, investeert Greenchoice in het beschermen van bestaande bossen, het herstellen van beschadigde natuur en het aanplanten van nieuw bos. Bomen nemen tijdens hun groei CO2 op uit de atmosfeer. Ze slaan het op in de stam, takken, wortels, bladeren, en uiteindelijk ook in de grond. Daarom noemen we ons aardgas ‘bosgecompenseerd gas’. Wij zorgen ervoor dat de verwachte CO2-impact van de natuurprojecten waarin we investeren gelijk is aan de CO2-footprint van het aardgas dat we leveren.

Naast CO2-uitstoot heeft gasverbruik ook andere negatieve effecten op het milieu, zoals de uitstoot van stikstof. Greenchoice compenseert dan ook niet alle milieu-impact van aardgas met het beschermen, herstellen en aanplanten van bos. Daarom blijven we ons ook inzetten om het verbruik van aardgas verder te reduceren.

Hoe werkt bosgecompenseerd gas

Voor elke kubieke meter aardgas die Greenchoice aan huishoudens levert, legt Greenchoice geld opzij. In 2022 was dit in totaal bijna €2 miljoen, die geïnvesteerd werd in bos- en natuurprojecten. Sinds 2020 financiert Greenchoice vooral nieuwe projecten in plaats van de directe aankoop van CO2-certificaten. Deze projecten slaan niet al meteen CO2 op. Er is tijd nodig om een project van de grond te krijgen en de eerste natuur te planten of te beschermen.

Geen CO2-compensatie

Boscompensatie is iets anders dan CO2-compensatie. Greenchoice investeert in veel projecten die pas in de toekomst, zodra de natuur groeit en herstelt, CO2 op gaan slaan. Die verwachte toekomstige impact rekenen we al wel mee in het jaar dat we de financiële verplichting aangaan met de uitvoerende partij.

Andere bedrijven bieden CO2-compensatie aan als u hun product koopt, of een dienst bij ze afneemt. Bij CO2-compensatie mag alleen al gerealiseerde CO2-opslag meegenomen worden in berekeningen. Dit moet bewezen kunnen worden met CO2-certificaten. Een CO2-certificaat is een bewijs dat het natuurproject 1 ton CO2 heeft opgeslagen, die zonder het project niet zou zijn opgeslagen. Omdat Greenchoice het belangrijk vindt dat ook nieuwe natuurprojecten gefinancierd worden, kopen wij dus bijna geen CO2-certificaten meer en doen wij dus niet aan CO2-compensatie.

Berekening en verificatie

In 2022 heeft Greenchoice 661 miljoen m3 bosgecompenseerd gas verkocht. Door dit te vermenigvuldigen met de emissiefactor 2,085 kg CO2 /m3, weten we dat we 1,378 miljoen ton CO2 moesten compenseren.

Van de projecten waarin wij investeren, laat Greenchoice berekenen wat de verwachte CO2-impact is door partijen zoals Face the Future ». Dat wordt gedaan volgens methodes die zijn goedgekeurd door het Verified Carbon Standard (VCS) Program ». VCS is een keurmerk van non-profitorganisatie Verra ». Bij ieder project op de site dat bijdraagt aan onze boscompensatie kunt u zien welke specifieke rekenmethode van VCS Greenchoice gebruikt en dus ook hoeveel die projecten bijdragen.

Klantenservice

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Heeft u vragen of verzoeken? Laat het ons gerust weten.
PMA staat bekend om haar vriendelijke klantenservice.

Correct e-mail adres
Is het email adres correct ingevuld?
Op bovenstaand e-mail adres ontvangt u een bevestiging.
Klik op OK om door te gaan of op Annuleren om uw e-mail adres te wijzigen.
Is het e-mail adres ingvuld?
U moet het e-mail adres nog invullen.
Onjuiste voorletters
zijn waarschijnlijk geen correcte voorletters (maximaal 6 voorletters toegestaan).
Onjuist e-mail adres
is geen correct e-mail adres, controleer deze en pas deze waar nodig aan.
Onjuist telefoonnummer
is geen correct telefoonnummer, de juiste notatie moet 0123456789 zijn.
Automatisch invullen van uw straatnaam
Uw straatnaam wordt automatisch aangevuld zodra u uw postcode en huisnummer heeft ingevuld.
Automatisch invullen van uw woonplaats
Uw woonplaats wordt automatisch aangevuld zodra u uw postcode en huisnummer heeft ingevuld.
Onjuiste postcode
De postcode is onjuist, een juiste Nederlandse postcode heeft de notatie 1234 AB.
Klik op OK om een correcte Nederlandse postcode in te vullen.
Onjuiste postcode
De postcode is onjuist, een juiste Nederlandse postcode heeft de notatie 1234 AB.
Klik op OK om een correcte Nederlandse postcode in te vullen of klik op Buitenlands adres om een buitenlands adres in te vullen.
Ongeldige karakters postcode
Er zijn ongeldige karakters bij het veld postcode ingevuld, deze zijn zojuist verwijderd.
Onjuiste postcode
De postcode is niet correct want de eerste 4 tekens moeten cijfers zijn, een juiste postcode heeft de notatie 1234 AB.
Onjuiste postcode
De postcode is niet correct want de laatste 2 tekens moeten letters zijn, een juiste postcode heeft de notatie 1234 AB.
Huisnummer toevoeging
De huisnummer toevoeging in het rechterveld plaatsen.
Onjuiste huisnummer toevoeging
is waarschijnlijk geen correcte huisnummer toevoeging (max. 10 karakters toegestaan).
Maximaal 30 dagen
In de maanden april, juni, september en oktober zijn er maximaal 30 dagen.
Februari
In de maand februari zijn er maximaal 29 dagen.
Schrikkeljaar
Deze maand februari is in dit jaar geen schrikkeljaar geweest.
Onjuiste geboortedatum
Dit is geen correcte geboortedatum, vul uw geboortedatum in als dd-mm-jjjj (b.v. 16-02-1973)
Correct e-mail adres
Is het email adres correct ingevuld?
Op bovenstaand e-mail adres ontvangt u een bevestiging.
Klik op OK om door te gaan of op Annuleren om uw e-mail adres te wijzigen.