logo PMA
header privacyverklaring
header privacyverklaring
header privacyverklaring

Privacyverklaring

Als u uw gegevens verstrekt via deze website, dan worden er persoonsgegevens van u verwerkt.

Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

De Europese privacywet

AVG

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

plus icon

Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

plus icon

Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.

plus icon

U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.

plus icon

Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

plus icon

Uw recht respecteren, om op aanvraag, inzage te geven in uw persoonsgegevens en deze desgewenst te corrigeren of te verwijderen.

Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen en welke rol wij hierin hebben. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Op deze pagina vindt u de meest recente privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

Verzekeringen:

plus icon

Het afsluiten van een verzekering

Greenchoice:

plus icon

Het afsluiten van een overeenkomst met Greenchoice

Superdeals:

plus icon

Het kopen van een e-ticket en/of producten

plus icon

Het aanvragen van een kortingsbon of kortingscode

Overige:

plus icon

Het gebruik van ons contactformulier

plus icon

Het aanmelden voor onze nieuwsbriefGebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Ten behoeve van de genoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Verzekeringen:

plus icon

NAW, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN (bij het afsluiten van een verzekering)

Greenchoice:

plus icon

NAW, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN, IP nummer (bij het afsluiten van een overeenkomst met Greenchoice)

Superdeals:

plus icon

Geslacht, geboortedatum, NAW, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN (bij het kopen van een e-ticket en/of producten)

plus icon

Geslacht, geboortedatum, NAW, e-mailadres, telefoonnummer (bij het aanvragen van een kortingsbon of kortingscode)

Overige:

plus icon

Geslacht, geboortedatum, NAW, e-mailadres, telefoonnummer (bij het contactformulier)

plus icon

Geslacht, naam, e-mailadres, IP nummer (bij het aanmelden voor de nieuwsbrief)Bewaartermijnen

De gegevens die u aan ons verstrekt worden door ons, afhankelijk van de doeleinden niet of tijdelijk bewaard. Wij houden vast aan onderstaande bewaartermijnen, tenzij wij op grond van de wet verplicht zijn om gegevens langer te bewaren.

Verzekeringen:

plus icon

NAW, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer (bij het afsluiten van een verzekering) worden maximaal zeven jaar na het beëindigen van de verzekering door ons bewaard

Greenchoice:

plus icon

NAW, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer (bij het afsluiten van een overeenkomst met Greenchoice) worden maximaal zeven jaar na het beëindigen van de overeenkomst door ons bewaard

plus icon

Het IBAN en het IP nummer worden door ons nooit langer opgeslagen dan nodig is voor de duur van het aanvraagproces / het tot stand komen van de overeenkomst met Greenchoice

Superdeals:

plus icon

Geslacht, geboortedatum, NAW, e-mailadres, telefoonnummer (bij het kopen van een e-ticket, het aanvragen van een kortingsbon of kortingscode) worden maximaal zeven jaar door ons bewaard

plus icon

Het IBAN en het IP nummer (bij het kopen van een e-ticket) worden door ons nooit langer opgeslagen dan nodig is voor de duur van het aanvraagproces / het tot stand komen van de aankoop

Overige:

plus icon

Geslacht, geboortedatum, NAW, e-mailadres, telefoonnummer (bij het contactformulier) worden maximaal twee jaar door ons bewaard

plus icon

Geslacht, naam, e-mailadres, IP nummer (bij het aanmelden voor de nieuwsbrief) worden maximaal twee jaar na het afmelden van de nieuwsbrief door ons bewaardBeveiliging

Alle data via onze website verlopen via een beveiligd SSL certificaat. U kunt dit zien door een (groen) slotje in de adresbalk van uw browser / internetprogramma. Persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers.

Wij passen diverse beveiligingsmaatregelen toe waaronder organisatorische maatregelen maar ook op het gebied van personeel, processen, techniek en fysieke beveiliging. De invulling van onze beveiligingsmaatregelen zijn afgeleid van de internationaal geldende standaarden zoals ISO norm ISO27001.Ontvangers

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u via ons afsluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Indien het voor de verwerking noodzakelijk is, kunnen persoonsgegevens in landen buiten de EU worden verwerkt. Zo wordt onze nieuwsbrief door Mailchimp verzonden en worden naam en e-mailadres door Mailchimp opgeslagen. Wij zorgen dat ook dit gebeurt met inachtneming van de wettelijke regels.Uw rechten

U heeft recht op inzage van uw gegevens. Ook hebt u recht op rectificatie of het wissen van uw gegevens. Om gebruik te maken van uw rechten vragen wij u zich te legitimeren (uw BSN en pasfoto mag u onherkenbaar maken). U kunt ons bereiken via de onderstaande gegevens.Vragen, opmerkingen of klachten

Voor vragen, opmerkingen of klachten over onze privacyverklaring kunt u ons bereiken via de onderstaande gegevens. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klantenservice

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Heeft u vragen of verzoeken? Laat het ons gerust weten.
PMA staat bekend om haar vriendelijke klantenservice.

Correct e-mail adres
Is het email adres correct ingevuld?
Op bovenstaand e-mail adres ontvangt u een bevestiging.
Klik op OK om door te gaan of op Annuleren om uw e-mail adres te wijzigen.
Is het e-mail adres ingvuld?
U moet het e-mail adres nog invullen.
Onjuiste voorletters
zijn waarschijnlijk geen correcte voorletters (maximaal 6 voorletters toegestaan).
Onjuist e-mail adres
is geen correct e-mail adres, controleer deze en pas deze waar nodig aan.
Onjuist telefoonnummer
is geen correct telefoonnummer, de juiste notatie moet 0123456789 zijn.
Automatisch invullen van uw straatnaam
Uw straatnaam wordt automatisch aangevuld zodra u uw postcode en huisnummer heeft ingevuld.
Automatisch invullen van uw woonplaats
Uw woonplaats wordt automatisch aangevuld zodra u uw postcode en huisnummer heeft ingevuld.
Onjuiste postcode
De postcode is onjuist, een juiste Nederlandse postcode heeft de notatie 1234 AB.
Klik op OK om een correcte Nederlandse postcode in te vullen.
Onjuiste postcode
De postcode is onjuist, een juiste Nederlandse postcode heeft de notatie 1234 AB.
Klik op OK om een correcte Nederlandse postcode in te vullen of klik op Buitenlands adres om een buitenlands adres in te vullen.
Ongeldige karakters postcode
Er zijn ongeldige karakters bij het veld postcode ingevuld, deze zijn zojuist verwijderd.
Onjuiste postcode
De postcode is niet correct want de eerste 4 tekens moeten cijfers zijn, een juiste postcode heeft de notatie 1234 AB.
Onjuiste postcode
De postcode is niet correct want de laatste 2 tekens moeten letters zijn, een juiste postcode heeft de notatie 1234 AB.
Huisnummer toevoeging
De huisnummer toevoeging in het rechterveld plaatsen.
Onjuiste huisnummer toevoeging
is waarschijnlijk geen correcte huisnummer toevoeging (max. 10 karakters toegestaan).
Maximaal 30 dagen
In de maanden april, juni, september en oktober zijn er maximaal 30 dagen.
Februari
In de maand februari zijn er maximaal 29 dagen.
Schrikkeljaar
Deze maand februari is in dit jaar geen schrikkeljaar geweest.
Onjuiste geboortedatum
Dit is geen correcte geboortedatum, vul uw geboortedatum in als dd-mm-jjjj (b.v. 16-02-1973)
Correct e-mail adres
Is het email adres correct ingevuld?
Op bovenstaand e-mail adres ontvangt u een bevestiging.
Klik op OK om door te gaan of op Annuleren om uw e-mail adres te wijzigen.