bel gratis 0800-2040

Privacyverklaring

Als u uw gegevens verstrekt via deze website, dan worden er persoonsgegevens van u verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Privacyverklaring

De Europese privacywet

AVG

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Uw recht respecteren, om op aanvraag, inzage te geven in uw persoonsgegevens en deze desgewenst te corrigeren of te verwijderen.


Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen en welke rol wij hierin hebben. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Op deze pagina vindt u de meest recente privacyverklaring. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:Verzekeringen:

 • Het afsluiten van een verzekeringGreenchoice:

 • Het afsluiten van een overeenkomst met GreenchoiceSuperdeals:

 • Het kopen van een e-ticket en/of producten
 • Het aanvragen van een kortingsbon of kortingscodeOverige:

 • Het gebruik van ons contactformulier
 • Het aanmelden voor onze nieuwsbrief

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Ten behoeve van de genoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:Verzekeringen:

 • NAW, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN (bij het afsluiten van een verzekering)Greenchoice:

 • NAW, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN, IP nummer (bij het afsluiten van een overeenkomst met Greenchoice)Superdeals:

 • Geslacht, geboortedatum, NAW, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN (bij het kopen van een e-ticket en/of producten)
 • Geslacht, geboortedatum, NAW, e-mailadres, telefoonnummer (bij het aanvragen van een kortingsbon of kortingscode)Overige:

 • Geslacht, geboortedatum, NAW, e-mailadres, telefoonnummer (bij het contactformulier)
 • Geslacht, naam, e-mailadres, IP nummer (bij het aanmelden voor de nieuwsbrief)

Bewaartermijnen

De gegevens die u aan ons verstrekt worden door ons, afhankelijk van de doeleinden niet of tijdelijk bewaard. Wij houden vast aan onderstaande bewaartermijnen, tenzij wij op grond van de wet verplicht zijn om gegevens langer te bewaren.Verzekeringen:

 • NAW, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer (bij het afsluiten van een verzekering) worden maximaal zeven jaar na het beëindigen van de verzekering door ons bewaard

Greenchoice:

 • NAW, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer (bij het afsluiten van een overeenkomst met Greenchoice) worden maximaal zeven jaar na het beëindigen van de overeenkomst door ons bewaard
 • Het IBAN en het IP nummer worden door ons nooit langer opgeslagen dan nodig is voor de duur van het aanvraagproces / het tot stand komen van de overeenkomst met Greenchoice

Superdeals:

 • Geslacht, geboortedatum, NAW, e-mailadres, telefoonnummer (bij het kopen van een e-ticket, het aanvragen van een kortingsbon of kortingscode) worden maximaal zeven jaar door ons bewaard
 • IBAN (bij het kopen van een e-ticket) wordt door ons nooit langer opgeslagen dan nodig is voor de duur van het aanvraagproces / het tot stand komen van de aankoop

Overige:

 • Geslacht, geboortedatum, NAW, e-mailadres, telefoonnummer (bij het contactformulier) worden maximaal twee jaar door ons bewaard
 • Geslacht, naam, e-mailadres, IP nummer (bij het aanmelden voor de nieuwsbrief) worden maximaal twee jaar na het afmelden van de nieuwsbrief door ons bewaard

Beveiliging

Alle data via onze website verlopen via een beveiligd SSL certificaat. U kunt dit zien door een (groen) slotje in de adresbalk van uw browser / internetprogramma. Persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers.

Wij passen diverse beveiligingsmaatregelen toe waaronder organisatorische maatregelen maar ook op het gebied van personeel, processen, techniek en fysieke beveiliging. De invulling van onze beveiligingsmaatregelen zijn afgeleid van de internationaal geldende standaarden zoals ISO norm ISO27001.

Ontvangers

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u via ons afsluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Indien het voor de verwerking noodzakelijk is, kunnen persoonsgegevens in landen buiten de EU worden verwerkt. Zo wordt onze nieuwsbrief door Mailchimp verzonden en worden naam en e-mailadres door Mailchimp opgeslagen. Wij zorgen dat ook dit gebeurt met inachtneming van de wettelijke regels.

Uw rechten

U heeft recht op inzage van uw gegevens. Ook hebt u recht op rectificatie of het wissen van uw gegevens. Om gebruik te maken van uw rechten vragen wij u zich te legitimeren (uw BSN en pasfoto mag u onherkenbaar maken). U kunt ons bereiken via de onderstaande gegevens.

Vragen, opmerkingen of klachten

Voor vragen, opmerkingen of klachten over onze privacyverklaring kunt u ons bereiken via de onderstaande gegevens. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 
PMA logo
 

Bezoekadres

Kerklaan 2
2911 AD Nieuwerkerk a/d IJssel

Contact

T: 0180 - 32 02 64
E: klantenservice@pma.info

PMA biedt korting voor iedereen. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 29043684 en geregistreerd bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) onder de Wft (Wet op het financieel toezicht) vergunningsnummer: 12003892.