bel gratis 0800-2040
menu
PMA

Vergoedingen PMA zorgverzekering 2022

Gelijk aan de voorwaarden van Menzis

De PMA zorgverzekering is volledig ondergebracht bij Menzis. De vergoedingen en de polisvoorwaarden zijn gelijk aan de reguliere vergoedingen en de verzekeringsvoorwaarden van Menzis. Betaling van premie en uitbetaling van declaraties verlopen direct via Menzis.

PMA zorgverzekering, vergoedingen
PMA logo
 

Verzekeringsvoorwaarden 2022

Inzien of downloaden

Op alle basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen zijn de verzekeringsvoorwaarden van Menzis van toepassing. U kunt deze online inzien of downloaden.

Bekijk de verzekeringsvoorwaarden Menzis Basis Voordelig »

Bekijk de verzekeringsvoorwaarden Menzis Basis »

Bekijk de verzekeringsvoorwaarden Menzis Basis Vrij »

Vergoedingen

Aanvullende verzekeringen

De onderstaande overzichten zijn bedoeld om de aanvullende verzekeringen makkelijk met elkaar te vergelijken en geven een globale omschrijving van de prestaties waarop u aanspraak kunt maken.

Er kunnen voorwaarden zijn opgenomen die in de onderstaande overzichten niet zijn vermeld. U moet aan deze voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen maken op de desbetreffende zorg. Hierbij kunt u denken aan een verwijzing van uw huisarts, maar ook aan de voorwaarde dat uw zorgaanbieder is aangesloten bij een bepaalde beroepsvereniging, of dat u voorafgaand toestemming van Menzis moet hebben gekregen. Er kunnen ook beperkingen gelden, zoals een maximale vergoeding.

Lees voor volledige informatie over eventuele beperkingen en/of voorwaarden de verzekeringsvoorwaarden van Menzis op deze pagina of bel gratis 0800-2040.



ExtraVerzorgd 1

extraverzorgd 1
Buitenland spoedeisende zorg / geneesmiddelen en medisch noodzakelijk vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden 100%
Buitenland vaccinatie bij reizen naar buitenland € 100
Buitenland spoedeisende tandheelkundige zorg € 250
Brillen korting met SamenGezond
Dieetpreparaat € 100
Fysiotherapie vanaf 18 jaar voor specifieke aandoeningen die staan op bijlage 1 besluit zorgverzekering
Fysiotherapie en oefentherapie 6 behandelingen
Fysiotherapie na een ongeval 16 behandelingen per ongeval
FysioZelfCheck
Pruiken en alternatieven voor een pruik € 100
Sport Medisch Advies € 100
Voetzorg pedicure, orthopedische steunzolen € 100
Voorbehoedsmiddelen vrouwen vanaf 21 jaar 100%

Kies
 

ExtraVerzorgd 2

extraverzorgd 1
Acnebehandeling € 200
Alternatief behandelwijzen / geneesmiddelen Max. € 40 per behandeldag,
100% voor geneesmiddelen, samen tot € 300
Bevalling en kraamzorg
Borstvoeding € 200
Kraamzorg eigen bijdrage 100%
Kraamzorg na adoptie 16 uur
Kraamzorg na opname 16 uur
Meerlinguitkering € 250
Verloskamer eigen bijdrage 100%
Brillen / contactlenzen per twee kalenderjaren € 75 en korting met SamenGezond
Buitenland spoedeisende zorg / geneesmiddelen en medisch noodzakelijk vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden 100%
Buitenland vaccinatie bij reizen naar buitenland € 150
Buitenland spoedeisende tandheelkundige zorg € 250
Camouflagemiddelen en -therapie € 200
Cursussen € 50
Diëtetiek 2 uur
Dieetpreparaat € 100
Epilatie gehele verzekeringsduur 80% tot € 500
Fysiotherapie vanaf 18 jaar voor specifieke aandoeningen die staan op bijlage 1 besluit zorgverzekering
Fysiotherapie en oefentherapie 12 behandelingen
Fysiotherapie na een ongeval 16 behandelingen per ongeval
FysioZelfCheck
Griepvaccinatie 100%
Hospice of Bijna-Thuis-Huis € 35 per dag tot € 3.200
Kinderopvang bij ziekenhuisopname € 20 per dag max. 3 maanden
Mantelzorg
Mantelzorgcursussen € 100
Mantelzorgmakelaar per twee kalenderjaren € 350
Mantelzorg vervangingMaximaal € 2.325 per jaar
Overgangsconsulent € 200
Patiëntenverenigingen
Cursus € 50
Lidmaatschap € 50
Therapie € 100
Plaswekker 100% éénmalig
Pruiken en alternatieven voor een pruik € 300
Reiskosten ziekenbezoek eerste 500 km voor eigen rekening € 0,25 per km tot max. € 150
Softbrace of spalk € 50
Sport Medisch Advies € 150
Sterilisatie man € 300
Sterilisatie vrouw € 1.200
Steunpessarium 100%
Vaat- en/of pigmentbehandeling € 200
Verblijfskosten logeer- of gasthuis bezoekend gezinslid € 300
Verblijfskosten logeer- of gasthuis patiënt € 350
Voetzorg pedicure, orthopedische steunzolen € 150
Voorbehoedsmiddelen vrouwen vanaf 21 jaar 100%

Kies
 

ExtraVerzorgd 3

extraverzorgd 1
Acnebehandeling € 200
Alternatief behandelwijzen / geneesmiddelen Max. € 40 per behandeldag,
100% voor geneesmiddelen, samen tot € 500
Bevalling en kraamzorg
Borstvoeding € 200
Kraamzorg eigen bijdrage 100%
Kraamzorg na adoptie 16 uur
Kraamzorg na opname 16 uur
Verloskamer eigen bijdrage 100%
Brillen / contactlenzen per twee kalenderjaren € 125
en korting met SamenGezond
Buitenland spoedeisende zorg / geneesmiddelen en medisch noodzakelijk vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden 100%
Buitenland vaccinatie bij reizen naar buitenland € 150
Buitenland spoedeisende tandheelkundige zorg € 250
Camouflagemiddelen en -therapie € 200
Cursussen (door Menzis) € 50
Diëtetiek 4 uur
Dieetpreparaat € 100
Epilatie gehele verzekeringsduur 80% tot € 500
Fysiotherapie vanaf 18 jaar voor specifieke aandoeningen die staan op bijlage 1 besluit zorgverzekering
Fysiotherapie en oefentherapie 20 behandelingen
Fysiotherapie na een ongeval 16 behandelingen per ongeval
FysioZelfCheck
Griepvaccinatie 100%
Hospice of Bijna-Thuis-Huis € 35 per dag tot € 3.200
Kinderopvang bij ziekenhuisopname € 20 per dag max. 3 maanden
Mantelzorg
Mantelzorgcursussen € 100
Mantelzorgmakelaar per twee kalenderjaren € 350
Mantelzorg vervanging Maximaal € 2.325 per jaar
Overgangsconsulent € 200
Patiëntenverenigingen
Cursus € 50
Lidmaatschap € 50
Therapie € 100
Plaswekker 100% éénmalig
Pruiken en alternatieven voor een pruik € 300
Reiskosten ziekenbezoek eerste 500km voor eigen rekening € 0,25 per km tot max. € 150
Softbrace of spalk € 50
Sport Medisch Advies € 150
Sterilisatie man € 300
Sterilisatie vrouw € 1.200
Steunpessarium 100%
Vaat- en/of pigmentbehandeling € 200
Verblijfskosten logeer- of gasthuis bezoekend gezinslid € 300
Verblijfskosten logeer- of gasthuis patiënt € 350
Voetzorg pedicure, orthopedische steunzolen € 200
Voorbehoedsmiddelen vrouwen vanaf 21 jaar 100%

Kies
 

TandVerzorgd 250

tandverzorgd 250
Vergoeding tandheelkunde max. € 250

Periodieke controles (C001, C002, C003) 100%
Consulten (overige C-codes) 80%
Verdovingen (A en B-codes) 80%
Wortelkanaalbehandelingen (E-codes) 80%
Kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes) 80%
Chirurgische behandelingen (H-codes) 80%
Implantaten (J-codes) 80%
Preventieve mondzorg (M-codes) 80%
Prothetische voorzieningen (P-codes) 80%
Kronen, bruggen en inlays (R-codes) 80%
Tandvleesbehandelingen (T-codes) 80%
Vullingen (V-codes) 80%
Röntgenfoto's (X-codes) 80%

Uitsluitingen
Geen vergoeding voor algehele narcose, kaakoverzichtsfoto X21 onder 18 jaar, uitwendig bleken en de snurkbeugel.

Tandongevallen max € 10.000

Kies
 

TandVerzorgd 500

tandverzorgd 500
Vergoeding tandheelkunde max. € 500

Periodieke controles (C001, C002, C003) 100%
Consulten (overige C-codes) 80%
Verdovingen (A en B-codes) 80%
Wortelkanaalbehandelingen (E-codes) 80%
Kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes) 80%
Chirurgische behandelingen (H-codes) 80%
Implantaten (J-codes) 80%
Preventieve mondzorg (M-codes) 80%
Prothetische voorzieningen (P-codes) 80%
Kronen, bruggen en inlays (R-codes) 80%
Tandvleesbehandelingen (T-codes) 80%
Vullingen (V-codes) 80%
Röntgenfoto's (X-codes) 80%

Uitsluitingen
Geen vergoeding voor algehele narcose, kaakoverzichtsfoto X21 onder 18 jaar, uitwendig bleken en de snurkbeugel.

Tandongevallen max € 10.000

Kies
 

TandVerzorgd 750

tandverzorgd 750
Vergoeding tandheelkunde max. € 750

Periodieke controles (C001, C002, C003) 100%
Consulten (overige C-codes) 80%
Verdovingen (A en B-codes) 80%
Wortelkanaalbehandelingen (E-codes) 80%
Kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes) 80%
Chirurgische behandelingen (H-codes) 80%
Implantaten (J-codes) *80%
Preventieve mondzorg (M-codes) 80%
Prothetische voorzieningen (P-codes) 80%
Kronen, bruggen en inlays (R-codes) *80%
Tandvleesbehandelingen (T-codes) 80%
Vullingen (V-codes) 80%
Röntgenfoto's (X-codes) 80%

Uitsluitingen
Geen vergoeding voor algehele narcose, kaakoverzichtsfoto X21 onder 18 jaar, uitwendig bleken en de snurkbeugel.

Tandongevallen max. € 10.000

Orthodontie
(vanaf 18 jaar) *80% max. € 500
(t/m 17 jaar wachttijd van een jaar) *100% max. € 2.000

* Wachttijd
Voor kronen, bruggen, implantaten en orthodontie geldt een wachttijd. Meer informatie over de wachttijd »

Kies
 

JongerenVerzorgd

jongerenverzorgd
Acnebehandeling € 200
Alternatief behandelwijzen / geneesmiddelen Max. € 40 euro per behandeldag, 100% voor geneesmiddelen, samen tot € 200
Buitenland spoedeisende zorg / geneesmiddelen en medisch noodzakelijk vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden 100%
Buitenland spoedeisende tandheelkundige zorg € 250
Brillen per twee kalenderjaren € 75 en extra korting met SamenGezond
Fysiotherapie vanaf 18 jaar voor specifieke aandoeningen die staan op bijlage 1 besluit zorgverzekering
Fysiotherapie oefentherapie 6 behandelingen
Fysiotherapie na een ongeval 16 behandelingen per ongeval
FysioZelfCheck
Sport Medisch Advies € 250
Voetzorg pedicure, orthopedische steunzolen € 150
Voorbehoedsmiddelen vrouwen vanaf 21 jaar 100%
Camouflagemiddelen en -therapie € 200
Epilatiegehele verzekeringsduur 80% tot € 500
Softbrace of spalk € 50


Vergoeding tandheelkunde max. € 150

Periodieke controles (C001, C002, C003) 100%
Consulten (overige C-codes) 80%
Verdovingen (A-codes) 80%
Wortelkanaalbehandelingen (E-codes) 80%
Chirurgische behandelingen (H-codes) 80%
Preventieve mondzorg (M-codes) 80%
Vullingen (V-codes) 80%
Röntgenfoto's (X-codes) 80%

Uitsluitingen
Geen vergoeding voor algehele narcose, kaakoverzichtsfoto X21 onder 18 jaar en uitwendig bleken.


Tandongevallen Maximaal € 10.000

Kies
 

Aanvullend

aanvullend
Buitenland spoedeisende zorg / geneesmiddelen en medisch noodzakelijk vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden 100%
Buitenland spoedeisende tandheelkundige zorg € 250
Brillen korting met SamenGezond
Fysiotherapie vanaf 18 jaar voor specifieke aandoeningen die staan op bijlage 1 besluit zorgverzekering
Fysiotherapie oefentherapie 4 behandelingen
Fysiotherapie na een ongeval 16 behandelingen per ongeval
FysioZelfCheck


Vergoeding tandheelkunde max. € 250

Periodieke controles (C001, C002, C003) 80%
Consulten (overige C-codes) 80%
Verdovingen (A en B-codes) 80%
Wortelkanaalbehandelingen (E-codes) 80%
Chirurgische behandelingen (H-codes) 80%
Preventieve mondzorg (M-codes) 80%
Vullingen (V-codes) 80%
Röntgenfoto's (X-codes) 80%

Uitsluitingen
Geen vergoeding voor algehele narcose, kaakoverzichtsfoto X21 onder 18 jaar en uitwendig bleken en de snurkbeugel.


Tandongevallen Maximaal € 10.000

Kies
 

Extra Aanvullend

extra aanvullend
Buitenland spoedeisende zorg / geneesmiddelen en medisch noodzakelijk vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden 100%
Buitenland spoedeisende tandheelkundige zorg € 250
Brillen korting met SamenGezond
Fysiotherapie vanaf 18 jaar voor specifieke aandoeningen die staan op bijlage 1 besluit zorgverzekering
Fysiotherapie 6 behandelingen
Fysiotherapie na een ongeval 16 behandelingen per ongeval
FysioZelfCheck


Vergoeding tandheelkunde max. € 500

Periodieke controles (C001, C002, C003) 100%
Consulten (overige C-codes) 80%
Verdovingen (A en B-codes) 80%
Wortelkanaalbehandelingen (E-codes) 80%
Kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes) 80%
Chirurgische behandelingen (H-codes) 80%
Implantaten (J-codes) 80%
Preventieve mondzorg (M-codes) 80%
Prothetische voorzieningen (P-codes) 80%
Kronen, bruggen en inlays (R-codes) 80%
Tandvleesbehandelingen (T-codes) 80%
Vullingen (V-codes) 80%
Röntgenfoto's (X-codes) 80%

Uitsluitingen
Geen vergoeding voor algehele narcose, kaakoverzichtsfoto X21 onder 18 jaar en uitwendig bleken en de snurkbeugel.

Tandongevallen max € 10.000

Kies
 

 ExtraVerzorgd 1 ExtraVerzorgd 2 ExtraVerzorgd 3
 ExtraVerzorgd 1 ExtraVerzorgd 2 ExtraVerzorgd 3
 
Gezondheidsvragen?NeeNeeNee
Acnebehandeling€ 200€ 200
Alternatief behandelwijzen / geneesmiddelenMax. € 40 per behandeldag,
100% voor geneesmiddelen, samen tot € 300
Max. € 40 per behandeldag,
100% voor geneesmiddelen, samen tot € 500
Bevalling en kraamzorg   
Borstvoeding € 200€ 200
Kraamzorg eigen bijdrage100%100%
Kraamzorg na adoptie 16 uur16 uur
Kraamzorg na opname 16 uur16 uur
Verloskamer eigen bijdrage 100%100%
Brillen / contactlenzen   
Per twee kalenderjaren € 75€ 125
Korting met SamenGezondJaJaJa
Buitenland spoedeisende zorg / geneesmiddelen en medisch noodzakelijk vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden100%100%100%
Buitenland vaccinatie bij reizen naar buitenland€ 100€ 100€ 150
Buitenland spoedeisende tandheelkundige zorg€ 250€ 250€ 250
Camouflagemiddelen en -therapie € 200€ 200
Diëtetiek 2 uur4 uur
Dieetpreparaat€ 100€ 100€ 150
Epilatie gehele verzekeringsduur 80% tot € 50080% tot € 1.000
Ergotherapie  5 uur
Fysiotherapie vanaf 18 jaar voor specifieke aandoeningen die staan op bijlage 1 besluit zorgverzekering 20 behandelingen 20 behandelingen 20 behandelingen
Fysiotherapie en oefentherapie 6 behandelingen 12 behandelingen 20 behandelingen
Fysiotherapie na een ongeval 16 behandelingen per ongeval 16 behandelingen per ongeval 16 behandelingen per ongeval
FysioZelfCheckJaJaJa
Gezondheid en Cursussen € 50€ 100
Griepvaccinatie 100%100%
Hospice of Bijna-Thuis-Huis € 35 per dag tot € 3.200€ 35 per dag tot € 3.200
Kinderopvang bij ziekenhuisopname € 20 per dag max. 3 maanden€ 20 per dag max. 3 maanden
Mantelzorg   
Mantelzorgcursussen € 100€ 150
Mantelzorgmakelaar per twee kalenderjaren € 350€ 350
Mantelzorg vervanging Maximaal € 2.325 per jaarMaximaal € 2.325 per jaar
Overgangsconsulent € 200€ 200
Patiëntenverenigingen   
Cursus  € 50€ 100
Lidmaatschap € 50€ 50
Therapie € 100€ 100
Plaswekker 100% éénmalig100% éénmalig
Pruiken en alternatieven voor een pruik€ 100€ 200€ 300
Reiskosten ziekenbezoek eerste 500km voor eigen rekening € 0,25 per km tot max. € 150€ 0,25 per km tot max. € 250
Softbrace of spalk € 50€ 50
Sport Medisch Advies€ 100€ 150€ 250
Sterilisatie man € 300€ 300
Sterilisatie vrouw € 1.200€ 1.200
Steunpessarium 100%100%
Vaat- en/of pigmentbehandeling € 200€ 200
Verblijfskosten logeer- of gasthuis bezoekend gezinslid € 300€ 450
Verblijfskosten logeer- of gasthuis patiënt € 350€ 350
Voetzorg pedicure, orthopedische steunzolen€ 100€ 150€ 200
Voorbehoedsmiddelen vrouwen vanaf 21 jaar100%100%100%

 

 

 
Lees voor volledige informatie over eventuele beperkingen en/of voorwaarden de verzekeringsvoorwaarden van Menzis » of bel gratis 0800-2040.Kies ExtraVerzorgdKies ExtraVerzorgdKies ExtraVerzorgd
 TandVerzorgd 250 TandVerzorgd 500 TandVerzorgd 750
* Voor TandVerzorgd 750 geldt voor vergoeding van kronen, bruggen, implantaten en orthodontie een wachttijd. TandVerzorgd 250 TandVerzorgd 500 TandVerzorgd 750
Meer informatie over de wachttijd »
Gezondheidsvragen?NeeNeeNee
Vergoeding van tandheelkundeMaximaal € 250Maximaal € 500Maximaal € 750
Periodieke controles (C001, C002, C003)100%100%100%
Consulten (overige C-codes)80%80%80%
Verdovingen (A- en B-codes)80%80%80%
Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)80%80%80%
Kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)80%80%80%
Chirurgische behandelingen (H-codes)80%80%80%
Implantaten (J-codes)80%80%*80%
Preventieve mondzorg (M-codes)80%80%80%
Prothetische voorzieningen (P-codes)80%80%80%
Kronen, bruggen en inlays (R-codes)80%80%*80%
Tandvleesbehandelingen (T-codes)80%80%80%
Vullingen (V-codes)80%80%80%
Röntgenfoto's (X-codes)80%80%80%
UitsluitingenGeen vergoeding voor algehele narcose, kaakoverzichtsfoto X21 onder 18 jaar, uitwendig bleken en de snurkbeugel.Geen vergoeding voor algehele narcose, kaakoverzichtsfoto X21 onder 18 jaar, uitwendig bleken en de snurkbeugel.Geen vergoeding voor algehele narcose, kaakoverzichtsfoto X21 onder 18 jaar, uitwendig bleken en de snurkbeugel.
Orthodontie vanaf 18 jaar*80% max. € 500
Orthodontie tot en met 17 jaar*100% max. € 2.000
TandongevallenMax. € 10.000 Max. € 10.000 Max. € 10.000

 

 

 
Lees voor volledige informatie over eventuele beperkingen en/of voorwaarden de verzekeringsvoorwaarden van Menzis » of bel gratis 0800-2040.Kies TandVerzorgdKies TandVerzorgdKies TandVerzorgd
 JongerenVerzorgd Aanvullend ExtraAanvullend
 17,62 16,00 27,50
 
Gezondheidsvragen?NeeNeeNee
Acnebehandeling€ 200
Alternatief behandelwijzen / geneesmiddelenMax € 40 per behandeldag,
100% voor geneesmiddelen, samen tot € 200
Brillen / contactlenzen   
Per twee kalenderjaren€ 75  
Korting met SamenGezondJaJaJa
Buitenland spoedeisende zorg / geneesmiddelen en medisch noodzakelijk vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden100%100%100%
Buitenland vaccinatie bij reizen naar buitenland€ 100
Buitenland spoedeisende tandheelkundige zorg€ 250€ 250€ 250
Fysiotherapie vanaf 18 jaar voor specifieke aandoeningen die staan op bijlage 1 besluit zorgverzekering20 behandelingen20 behandelingen20 behandelingen
Fysiotherapie en oefentherapie6 behandelingen4 behandelingen6 behandelingen
Fysiotherapie na een ongeval16 behandelingen per ongeval16 behandelingen per ongeval16 behandelingen per ongeval
FysioZelfCheckJaJaJa
Sport Medisch Advies€ 250
Voetzorg pedicure, orthopedische steunzolen€ 150
Voorbehoedsmiddelen100%
Camouflagemiddelen en -therapie€ 200
Epilatie gehele verzekeringsduur80% tot € 500
Softbrace of spalk€ 50
Vergoeding van tandheelkundeMaximaal € 150Maximaal € 250Maximaal € 500
Periodieke controles (C001, C002, C003)100%80%100%
Consulten (overige C-codes)80%80%80%
Verdovingen (A-codes)80%80%80%
Verdovingen (B-codes) 80%80%
Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)80%80%80%
Kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)  80%
Chirurgische behandelingen (H-codes)80%80%80%
Implantaten (J-codes)  80%
Preventieve mondzorg (M-codes)80%80%80%
Prothetische voorzieningen (P-codes)  80%
Kronen, bruggen en inlays (R-codes)  80%
Tandvleesbehandelingen (T-codes)  80%
Vullingen (V-codes)80%80%80%
Röntgenfoto's (X-codes)80%80%80%
Uitsluitingen
Geen vergoeding voor algehele narcose, kaakoverzichtsfoto X21 onder 18 jaar en uitwendig bleken.Geen vergoeding voor algehele narcose, kaakoverzichtsfoto X21 onder 18 jaar en uitwendig bleken en de snurkbeugel.Geen vergoeding voor algehele narcose, kaakoverzichtsfoto X21 onder 18 jaar en uitwendig bleken en de snurkbeugel.
TandongevallenMaximaal € 10.000Maximaal € 10.000Maximaal € 10.000

 

 

 
Lees voor volledige informatie over eventuele beperkingen en/of voorwaarden de verzekeringsvoorwaarden van Menzis » of bel gratis 0800-2040.Kies JongerenVerzorgdSluit (Extra)Aanvullend afSluit (Extra)Aanvullend af

Zoek vergoedingen

Alle vergoedingen

U kunt via de website van Menzis zoeken op vergoeding, behandeling of aandoening. Zo kunt u zien wat er via welke (aanvullende) verzekering in 2022 door Menzis wordt vergoed.

Ga naar de website van Menzis om te zoeken »

Declareren

Handige App

Ingediende declaraties worden vaak al binnen enkele werkdagen uitbetaald. Declareren van vergoedingen kan per post en online via mijnmenzis.nl » met uw DigiD.

Overal waar u maar bent uw declaraties indienen via uw smartphone of tablet? Download dan de handige Menzis App en u kunt altijd en overal declareren.

 
PMA logo
 

Vragen of persoonlijk advies?

Bel gratis 0800 - 20 40

ma - vrij: 8:00 tot 18:00 uur

Vragen of persoonlijk advies?

Bel gratis 0800 - 2040

bel gratis 0800-2040

ma - vrij: 8:00 tot 18:00 uur


PMA logo
 

Bezoekadres

Kerklaan 2
2911 AD Nieuwerkerk a/d IJssel

Postadres

Postbus 313
2910 AH Nieuwerkerk a/d IJssel

Contact

T: 0180 - 32 02 64
E: klantenservice@pma.info

PMA biedt korting voor iedereen. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 29043684 en geregistreerd bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) onder de Wft (Wet op het financieel toezicht) vergunningsnummer: 12003892.