bel gratis 0800-2040
PMA

Vergoedingen PMA zorgverzekering 2020

Gelijk aan de voorwaarden van Menzis

De PMA zorgverzekering is volledig ondergebracht bij Menzis. De vergoedingen en de polisvoorwaarden zijn gelijk aan de reguliere vergoedingen en de verzekeringsvoorwaarden van Menzis. Betaling van premie en uitbetaling van declaraties verlopen direct via Menzis.

PMA zorgverzekering, vergoedingen
PMA logo
 

Verzekeringsvoorwaarden

Inzien of downloaden

Op alle basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen zijn de verzekeringsvoorwaarden van Menzis van toepassing. U kunt deze online inzien of downloaden.

Bekijk de verzekeringsvoorwaarden Menzis Basis Voordelig »

Bekijk de verzekeringsvoorwaarden Menzis Basis »

Bekijk de verzekeringsvoorwaarden Menzis Basis Vrij »

Vergoedingen

Aanvullende verzekeringen

De onderstaande overzichten zijn bedoeld om de aanvullende verzekeringen makkelijk met elkaar te vergelijken en geven een globale omschrijving van de prestaties waarop u aanspraak kunt maken.

Er kunnen voorwaarden zijn opgenomen die in de onderstaande overzichten niet zijn vermeld. U moet aan deze voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen maken op de desbetreffende zorg. Hierbij kunt u denken aan een verwijzing van uw huisarts, maar ook aan de voorwaarde dat uw zorgaanbieder is aangesloten bij een bepaalde beroepsvereniging, of dat u voorafgaand toestemming van Menzis moet hebben gekregen. Er kunnen ook beperkingen gelden, zoals een maximale vergoeding.

Lees voor volledige informatie over eventuele beperkingen en/of voorwaarden de verzekeringsvoorwaarden van Menzis op deze pagina of bel gratis 0800-2040.ExtraVerzorgd 1

extraverzorgd 1
Buitenland spoedeisende zorg / geneesmiddelen en medisch noodzakelijk vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden 100%
Buitenland vaccinatie bij reizen naar buitenland € 100
Buitenland spoedeisende tandheelkundige zorg € 250
Dieetpreparaat € 100
Fysiotherapie en oefentherapie 9 behandelingen
Pruiken en alternatieven voor een pruik € 100
Sport Medisch Advies € 100
Stottertherapie € 200
Voetzorg pedicure, orthopedische steunzolen € 100
Voorbehoedsmiddelen vrouwen vanaf 21 jaar 100%

 

ExtraVerzorgd 2

extraverzorgd 2
Acnebehandeling € 200
Alternatief behandelwijzen / geneesmiddelen Max. € 40 per behandeldag,
100% voor geneesmiddelen, samen tot € 400
Bevalling en kraamzorg
Borstvoeding € 200
Kraamzorg eigen bijdrage 100%
Kraamzorg na adoptie 16 uur
Kraamzorg na opname 16 uur
Meerlinguitkering € 250
Verloskamer eigen bijdrage 100%
Brillen / contactlenzen per twee kalenderjaren € 75 en korting met SamenGezond
Buitenland spoedeisende zorg / geneesmiddelen en medisch noodzakelijk vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden 100%
Buitenland vaccinatie bij reizen naar buitenland € 150
Buitenland spoedeisende tandheelkundige zorg € 250
Camouflagemiddelen en -therapie € 200
Cursussen € 50
Diëtetiek 2 uur
Dieetpreparaat € 100
Epilatie gehele verzekeringsduur 80% tot € 500
Fysiotherapie en oefentherapie 18 behandelingen
Geneesmiddelen eigen bijdrage € 100
Griepvaccinatie 100%
Hospice of Bijna-Thuis-Huis € 35 per dag tot € 3.200
Kinderopvang bij ziekenhuisopname € 20 per dag max. 3 maanden
Mantelzorg
Mantelzorgcursussen € 100
Mantelzorgmakelaar per twee kalenderjaren € 350
Mantelzorg vervanging 15 dagen
Overgangsconsulent € 200
Patiëntenverenigingen
Cursus € 50
Lidmaatschap € 50
Therapie € 100
Plaswekker 100% éénmalig
Pruiken en alternatieven voor een pruik € 300
Reiskosten ziekenbezoek eerste 500 km voor eigen rekening € 0,25 per km tot max. € 150
Softbrace of spalk € 50
Sport Medisch Advies € 150
Sterilisatie man € 300
Sterilisatie vrouw € 1.200
Steunpessarium 100%
Stottertherapie € 300
Vaat- en/of pigmentbehandeling € 200
Verblijfskosten logeer- of gasthuis bezoekend gezinslid € 300
Verblijfskosten logeer- of gasthuis patiënt € 350
Voetzorg pedicure, orthopedische steunzolen € 150
Voorbehoedsmiddelen vrouwen vanaf 21 jaar 100%

 

ExtraVerzorgd 3

extraverzorgd 3
Acnebehandeling € 200
Alternatief behandelwijzen / geneesmiddelen Max. € 40 per behandeldag,
100% voor geneesmiddelen, samen tot € 600
Bevalling en kraamzorg
Borstvoeding € 200
Kraamzorg eigen bijdrage 100%
Kraamzorg na adoptie 16 uur
Kraamzorg na opname 16 uur
Meerlinguitkering € 250
Verloskamer eigen bijdrage 100%
Brillen / contactlenzen per twee kalenderjaren € 125
en korting met SamenGezond
Buitenland spoedeisende zorg / geneesmiddelen en medisch noodzakelijk vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden 100%
Buitenland vaccinatie bij reizen naar buitenland € 150
Buitenland spoedeisende tandheelkundige zorg € 250
Camouflagemiddelen en -therapie € 200
Cursussen € 50
Diëtetiek 4 uur
Dieetpreparaat € 100
Epilatie gehele verzekeringsduur 80% tot € 500
Fysiotherapie en oefentherapie 32 behandelingen
Geneesmiddelen eigen bijdrage € 200
Griepvaccinatie 100%
Hospice of Bijna-Thuis-Huis € 35 per dag tot € 3.200
Kinderopvang bij ziekenhuisopname € 20 per dag max. 3 maanden
Mantelzorg
Mantelzorgcursussen € 100
Mantelzorgmakelaar per twee kalenderjaren € 350
Mantelzorg vervanging 15 dagen
Overgangsconsulent € 200
Patiëntenverenigingen
Cursus € 50
Lidmaatschap € 50
Therapie € 100
Plaswekker 100% éénmalig
Pruiken en alternatieven voor een pruik € 300
Reiskosten ziekenbezoek eerste 500km voor eigen rekening € 0,25 per km tot max. € 150
Softbrace of spalk € 50
Sport Medisch Advies € 150
Sterilisatie man € 300
Sterilisatie vrouw € 1.200
Steunpessarium 100%
Stottertherapie € 300
Vaat- en/of pigmentbehandeling € 200
Verblijfskosten logeer- of gasthuis bezoekend gezinslid € 300
Verblijfskosten logeer- of gasthuis patiënt € 350
Voetzorg pedicure, orthopedische steunzolen € 200
Voorbehoedsmiddelen vrouwen vanaf 21 jaar 100%

 

TandVerzorgd 250

tandverzorgd 250
Vergoeding van tandheelkunde maximaal € 250

Periodieke controles (C11 en C13) 100%
Consulten (overige C-codes) 80%
Verdovingen (A en B-codes) 80%
Wortelkanaalbehandelingen (E-codes) 80%
Kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes) 80%
Chirurgische behandelingen (H-codes) 80%
Implantaten (J-codes) 80%
Preventieve mondzorg (M-codes) 80%
Prothetische voorzieningen (P-codes) 80%
Kronen, bruggen en inlays (R-codes) 80%
Tandvleesbehandelingen (T-codes) 80%
Vullingen (V-codes) 80%
Röntgenfoto's (X-codes) 80%

Uitsluitingen
Geen vergoeding voor algehele narcose, kaakoverzichtsfoto X21 onder 18 jaar, uitwendig bleken en de snurkbeugel.

Tandongevallen max € 10.000

 

TandVerzorgd 500

tandverzorgd 500
Vergoeding van tandheelkunde maximaal € 500

Periodieke controles (C11 en C13) 100%
Consulten (overige C-codes) 80%
Verdovingen (A en B-codes) 80%
Wortelkanaalbehandelingen (E-codes) 80%
Kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes) 80%
Chirurgische behandelingen (H-codes) 80%
Implantaten (J-codes) 80%
Preventieve mondzorg (M-codes) 80%
Prothetische voorzieningen (P-codes) 80%
Kronen, bruggen en inlays (R-codes) 80%
Tandvleesbehandelingen (T-codes) 80%
Vullingen (V-codes) 80%
Röntgenfoto's (X-codes) 80%

Uitsluitingen
Geen vergoeding voor algehele narcose, kaakoverzichtsfoto X21 onder 18 jaar, uitwendig bleken en de snurkbeugel.

Tandongevallen max € 10.000

 

TandVerzorgd 750

tandverzorgd 750
Vergoeding van tandheelkunde maximaal € 750

Periodieke controles (C11 en C13) 100%
Consulten (overige C-codes) 80%
Verdovingen (A en B-codes) 80%
Wortelkanaalbehandelingen (E-codes) 80%
Kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes) 80%
Chirurgische behandelingen (H-codes) 80%
Implantaten (J-codes) *80%
Preventieve mondzorg (M-codes) 80%
Prothetische voorzieningen (P-codes) 80%
Kronen, bruggen en inlays (R-codes) *80%
Tandvleesbehandelingen (T-codes) 80%
Vullingen (V-codes) 80%
Röntgenfoto's (X-codes) 80%

Uitsluitingen
Geen vergoeding voor algehele narcose, kaakoverzichtsfoto X21 onder 18 jaar, uitwendig bleken en de snurkbeugel.

Tandongevallen max. € 10.000

Orthodontie
(vanaf 18 jaar) *80% max. € 500
(t/m 17 jaar wachttijd van een jaar) *100% max. € 2.000

* Wachttijd
Voor kronen, bruggen, implantaten en orthodontie geldt een wachttijd. Meer informatie over de wachttijd »

 

JongerenVerzorgd

jongerenverzorgd

Alternatief behandelwijzen / geneesmiddelen 200 euro
Buitenlanddekking
9x fysiotherapie
Voorbehoedsmiddelen

Tandheelkunde maximaal 150 euro

100% voor periodieke controles (C11 en C13)

80% voor de meest voorkomende behandelingen zoals consulten (overige C-codes), verdovingen, wortelkanaalbehandelingen, chirurgische behandelingen, preventieve mondzorg, vullingen en röntgenfoto’s

(Geen vergoeding voor algehele narcose, kaakoverzichtsfoto X21 onder 18 jaar en uitwendig bleken)

Tandongevallen 10.000

 

Aanvullend

aanvullend
Buitenland spoedeisende zorg / geneesmiddelen en medisch noodzakelijk vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden 100%
Buitenland spoedeisende tandheelkundige zorg€ 250
Fysiotherapie oefentherapie 9 behandelingen


Vergoeding van tandheelkunde maximaal € 250

Periodieke controles (C11 en C13) 80%
Consulten (overige C-codes) 80%
Verdovingen (A en B-codes) 80%
Wortelkanaalbehandelingen (E-codes) 80%
Chirurgische behandelingen (H-codes) 80%
Preventieve mondzorg (M-codes) 80%
Vullingen (V-codes) 80%
Röntgenfoto's (X-codes) 80%

Uitsluitingen
Geen vergoeding voor algehele narcose, kaakoverzichtsfoto X21 onder 18 jaar.


Tandongevallen Maximaal € 10.000

 

Extra Aanvullend

extra aanvullend
Buitenland spoedeisende zorg / geneesmiddelen en medisch noodzakelijk vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden 100%
Buitenland spoedeisende tandheelkundige zorg € 250
Fysiotherapie 9 behandelingen


Vergoeding van tandheelkunde maximaal € 500

Periodieke controles (C11 en C13) 100%
Consulten (overige C-codes) 80%
Verdovingen (A en B-codes) 80%
Wortelkanaalbehandelingen (E-codes) 80%
Kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes) 80%
Chirurgische behandelingen (H-codes) 80%
Implantaten (J-codes) 80%
Preventieve mondzorg (M-codes) 80%
Prothetische voorzieningen (P-codes) 80%
Kronen, bruggen en inlays (R-codes) 80%
Tandvleesbehandelingen (T-codes) 80%
Vullingen (V-codes) 80%
Röntgenfoto's (X-codes) 80%

Uitsluitingen
Geen vergoeding voor algehele narcose, kaakoverzichtsfoto X21 onder 18 jaar en uitwendig bleken.

Tandongevallen max € 10.000

 

  ExtraVerzorgd 1   ExtraVerzorgd 2   ExtraVerzorgd 3
 
Gezondheidsvragen? Nee Nee Nee
Acnebehandeling € 200 € 200
Alternatief behandelwijzen / geneesmiddelen Max. € 40 per behandeldag,
100% voor geneesmiddelen, samen tot € 400
Max. € 40 per behandeldag,
100% voor geneesmiddelen, samen tot € 600
Bevalling en kraamzorg      
Borstvoeding   € 200 € 200
Kraamzorg eigen bijdrage 100% 100%
Kraamzorg na adoptie   16 uur 16 uur
Kraamzorg na opname   16 uur 16 uur
Meerlinguitkering   € 250 € 250
Verloskamer eigen bijdrage   100% 100%
Brillen / contactlenzen per twee kalenderjaren € 75 € 125
Buitenland spoedeisende zorg / geneesmiddelen en medisch noodzakelijk vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden 100% 100% 100%
Buitenland vaccinatie bij reizen naar buitenland € 100 € 100 € 150
Buitenland spoedeisende tandheelkundige zorg € 250 € 250 € 250
Camouflagemiddelen en -therapie   € 200 € 200
Cursussen   € 50 € 100
Diëtetiek   2 uur 4 uur
Dieetpreparaat € 100 € 100 € 150
Epilatie gehele verzekeringsduur   80% tot € 500 80% tot € 1.000
Ergotherapie     5 uur
Fysiotherapie en oefentherapie 9 behandelingen 18 behandelingen 32 behandelingen
Geneesmiddelen eigen bijdrage € 100 € 200
Griepvaccinatie   100% 100%
Hospice of Bijna-Thuis-Huis   € 35 per dag tot € 3.200 € 35 per dag tot € 3.200
Kinderopvang bij ziekenhuisopname   € 20 per dag max. 3 maanden € 20 per dag max. 3 maanden
Mantelzorg      
Mantelzorgcursussen   € 100 € 150
Mantelzorgmakelaar per twee kalenderjaren   € 350 € 350
Mantelzorg vervanging   15 dagen 15 dagen
Overgangsconsulent   € 200 € 200
Patiëntenverenigingen      
Cursus   € 50 € 100
Lidmaatschap   € 50 € 50
Therapie   € 100 € 100
Plaswekker   100% éénmalig 100% éénmalig
Pruiken en alternatieven voor een pruik € 100 € 200 € 300
Reiskosten ziekenbezoek eerste 500km voor eigen rekening   € 0,25 per km tot max. € 150 € 0,25 per km tot max. € 250
Softbrace of spalk   € 50 € 50
Sport Medisch Advies € 100 € 150 € 250
Sterilisatie man   € 300 € 300
Sterilisatie vrouw   € 1.200 € 1.200
Steunpessarium   100% 100%
Stottertherapie € 200 € 300 € 700
Vaat- en/of pigmentbehandeling   € 200 € 200
Verblijfskosten logeer- of gasthuis bezoekend gezinslid   € 300 € 450
Verblijfskosten logeer- of gasthuis patiënt   € 350 € 350
Voetzorg pedicure, orthopedische steunzolen € 100 € 150 € 200
Voorbehoedsmiddelen vrouwen vanaf 21 jaar 100% 100% 100%

 

 

 
Lees voor volledige informatie over eventuele beperkingen en/of voorwaarden de verzekeringsvoorwaarden van Menzis » of bel gratis 0800-2040. Kies ExtraVerzorgd Kies ExtraVerzorgd Kies ExtraVerzorgd


* Voor TandVerzorgd 750 geldt voor vergoeding van kronen, bruggen, implantaten en orthodontie een wachttijd. Meer informatie over de wachttijd »
TandVerzorgd 250 voor 9,81 euro per maand TandVerzorgd 500 voor 16,15 euro per maand TandVerzorgd 750 voor 28,75 euro per maand
 
Gezondheidsvragen? Nee Nee Nee
Vergoeding van tandheelkunde Maximaal € 250 Maximaal € 500 Maximaal € 750
Periodieke controles (C11 en C13) 100% 100% 100%
Consulten (overige C-codes) 80% 80% 80%
Verdovingen (A- en B-codes) 80% 80% 80%
Wortelkanaalbehandelingen (E-codes) 80% 80% 80%
Kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes) 80% 80% 80%
Chirurgische behandelingen (H-codes) 80% 80% 80%
Implantaten (J-codes) 80% 80% *80%
Preventieve mondzorg (M-codes) 80% 80% 80%
Prothetische voorzieningen (P-codes) 80% 80% 80%
Kronen, bruggen en inlays (R-codes) 80% 80% *80%
Tandvleesbehandelingen (T-codes) 80% 80% 80%
Vullingen (V-codes) 80% 80% 80%
Röntgenfoto's (X-codes) 80% 80% 80%
Uitsluitingen Geen vergoeding voor algehele narcose, kaakoverzichtsfoto X21 onder 18 jaar, uitwendig bleken en de snurkbeugel. Geen vergoeding voor algehele narcose, kaakoverzichtsfoto X21 onder 18 jaar, uitwendig bleken en de snurkbeugel. Geen vergoeding voor algehele narcose, kaakoverzichtsfoto X21 onder 18 jaar, uitwendig bleken en de snurkbeugel.
Orthodontie vanaf 18 jaar *80% max. € 500
Orthodontie tot en met 17 jaar *100% max. € 2.000
Tandongevallen Max. € 10.000 Max. € 10.000 Max. € 10.000

 

 

 
Lees voor volledige informatie over eventuele beperkingen en/of voorwaarden de verzekeringsvoorwaarden van Menzis » of bel gratis 0800-2040. Kies TandVerzorgd Kies TandVerzorgd Kies TandVerzorgd
JongerenVerzorgd slechts 17,20 euro per maand Aanvullend 15,50 euro per maand ExtraAanvullend 26,50 euro per maand
 
Gezondheidsvragen? Nee Nee Nee
Acnebehandeling € 200
Alternatief behandelwijzen / geneesmiddelen Max € 40 per behandeldag,
100% voor geneesmiddelen, samen tot € 200
Brillen / contactlenzen per twee kalenderjaren € 75
en korting met SamenGezond
Buitenland spoedeisende zorg / geneesmiddelen en medisch noodzakelijk vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden 100% 100% 100%
Buitenland vaccinatie bij reizen naar buitenland € 100
Buitenland spoedeisende tandheelkundige zorg € 250 € 250 € 250
Fysiotherapie en oefentherapie 9 behandelingen 9 behandelingen 9 behandelingen
Sport Medisch Advies € 250
Voetzorg pedicure, orthopedische steunzolen € 150
Voorbehoedsmiddelen 100%
Camouflagemiddelen en -therapie € 200
Epilatie gehele verzekeringsduur 80% tot € 500
Softbrace of spalk € 50
Stottertherapie € 300
Vergoeding van tandheelkunde Maximaal € 150 Maximaal € 250 Maximaal € 500
Periodieke controles (C11 en C13) 100% 80% 100%
Consulten (overige C-codes) 80% 80% 80%
Verdovingen (A-codes) 80% 80% 80%
Verdovingen (B-codes)   80% 80%
Wortelkanaalbehandelingen (E-codes) 80% 80% 80%
Kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)     80%
Chirurgische behandelingen (H-codes) 80% 80% 80%
Implantaten (J-codes)     80%
Preventieve mondzorg (M-codes) 80% 80% 80%
Prothetische voorzieningen (P-codes)     80%
Kronen, bruggen en inlays (R-codes)     80%
Tandvleesbehandelingen (T-codes)     80%
Vullingen (V-codes) 80% 80% 80%
Röntgenfoto's (X-codes) 80% 80% 80%
Uitsluitingen
Geen vergoeding voor algehele narcose, kaakoverzichtsfoto X21 onder 18 jaar en uitwendig bleken. Geen vergoeding voor algehele narcose, kaakoverzichtsfoto X21 onder 18 jaar. Geen vergoeding voor algehele narcose, kaakoverzichtsfoto X21 onder 18 jaar en uitwendig bleken en de snurkbeugel.
Tandongevallen Maximaal € 10.000 Maximaal € 10.000 Maximaal € 10.000

 

 

 
Lees voor volledige informatie over eventuele beperkingen en/of voorwaarden de verzekeringsvoorwaarden van Menzis » of bel gratis 0800-2040. Kies JongerenVerzorgd Sluit (Extra)Aanvullend af Sluit (Extra)Aanvullend af

Zoek vergoedingen

Alle vergoedingen

U kunt via de website van Menzis zoeken op vergoeding, behandeling of aandoening. Zo kunt u zien wat er via welke (aanvullende) verzekering door Menzis wordt vergoed.

Ga naar de website van Menzis om te zoeken »

Declareren

Handige App

Ingediende declaraties worden vaak al binnen enkele werkdagen uitbetaald. Declareren van vergoedingen kan per post en online via mijnmenzis.nl » met uw DigiD.

Overal waar u maar bent uw declaraties indienen via uw smartphone of tablet? Download dan de handige Menzis App en u kunt altijd en overal declareren.

 
PMA logo
 

Belangrijke telefoonnummers

Bel gratis

0800 - 20 40

Alarmcentrale Menzis

Bel: +31 317 455 555
(24 uur per dag en 7 dagen per week)

Bel gratis 0800-2040

Alarmcentrale Menzis

Bel: +31 317 455 555
(24 uur per dag en 7 dagen per week)

PMA logo
 

Bezoekadres

Kerklaan 2
2911 AD Nieuwerkerk a/d IJssel

Postadres

Postbus 313
2910 AH Nieuwerkerk a/d IJssel

Contact

T: 0180 - 32 02 64
E: klantenservice@pma.info

PMA biedt korting voor iedereen. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 29043684 en geregistreerd bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) onder de Wft (Wet op het financieel toezicht) vergunningsnummer: 12003892.

Als eerste op de hoogte van de nieuwe zorgpremie?

Vul uw e-mailadres in, dan ontvangt u van ons bericht zodra de nieuwe premies van de PMA zorgverzekering voor 2021 bekend zijn. Uw e-mailadres wordt hiervoor éénmalig gebruikt.

 

 

 

 
 
 
Uw gegevens worden door ons niet aan derden verstrekt. Zie ook onze privacyverklaring »

Voor wie wilt u premie berekenen / aanvragen?

U kunt voor uzelf of eventuele andere gezinsleden premie berekenen / de PMA zorgverzekering aanvragen. Kinderen jonger dan 18 jaar worden gratis meeverzekerd.

Collectiviteitskorting
Vrijwillig eigen risico
 

+
Totaal voordeel per verzekerde %verz_nr%
 

Betalingskorting
Totaal voordeel per
Totaal voordeel per jaar