menu
bel gratis 0800-2040
menu
bel gratis 0800-2040
PMA
premie berekenen en overstappen

Verzekeringen en premies 2017

PERSOON TOEVOEGEN »
 
VOLGENDE STAP »

GEGEVENS / PERSONALIA

« VORIGE STAP
 
VOLGENDE STAP »

ADRES EN BETAALWIJZE

 
 
 
« VORIGE STAP
 
VOLGENDE STAP »

SAMENVATTING EN AANVRAGEN

CONTACTGEGEVENS
E-mail: Telefoon:
BETAALWIJZE
Betaling per automatische incasso Betalingstermijn: per IBAN: Ingangsdatum:
BELASTINGPLICHT
Alle personen hebben de Nederlandse nationaliteit en belastingplicht in Nederland.
Bij één of meerdere personen is sprake van buitenlandse nationaliteit en / of belastingplicht buiten Nederland.
DE NIEUWE ZORGPOLIS
Ik wil graag mijn digitale zorgpolis ontvangen op mijn e-mail adres .
Ik ontvang graag mijn nieuwe zorgpolis per post op , .
AKKOORDVERKLARING
Ik heb alle gegevens naar waarheid ingevuld en weet dat ik deze verzekering afsluit voor 1 jaar en dat deze telkens 1 jaar door blijft lopen totdat ik de verzekering op de juiste manier beëindig. Menzis gebruikt mijn gegevens voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en ter voorkoming en bestrijding van fraude. Verder verleen ik PMA expliciete toestemming mij vrijblijvend op de hoogte te houden van het productaanbod van PMA. Als ik dit niet meer wens, kan ik dit op ieder moment aan PMA melden.
Ik geef toestemming aan Menzis Zorgverzekeraar N.V. doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven voor eigen risico, eigen bijdrage en premies en geef toestemming aan mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Menzis Zorgverzekeraar N.V. Als ik het niet eens ben met deze afschrijving kan ik deze laten terugboeken. U moet hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact opnemen met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
MACHTIGING
Heeft u bij uw huidige zorgverzekeraar een lopende machtiging of akkoordverklaring voor zorg? Dan neemt Menzis die over. U hoeft hiervoor niets te doen. Menzis zoekt contact met uw huidige zorgverzekeraar en regelt alles voor u.
BEDENKTIJD
Als u een zorgverzekering aanvraagt, kunt u binnen 14 dagen afzien van de verzekering. Kostenloos en zonder opgaaf van reden. Dat noemt men de ‘polisbedenktijd’.
JAARLIJKS VERLENGD
Menzis verlengt uw zorgverzekering elk jaar, met ingang van 1 januari. Menzis brengt u daarvan natuurlijk op de hoogte: enkele weken voor de jaarlijkse verlenging krijgt u van Menzis bericht met informatie over de premies en vergoedingen voor het nieuwe jaar. U kunt dan zelf bepalen of uw zorgverzekering nog passend is, of dat u een wijziging wilt doorgeven.
Direct na het aanvragen van de PMA zorgverzekering ontvangt u een kopie van uw aanvraag per e-mail. De (digitale) zorgpolis ontvangt u rechtstreeks van Menzis.
AANVRAGEN »
Geboortedatum
Vanaf 18 jaar betaalt u premie voor de basisverzekering. Onder de 18 jaar is de basisverzekering gratis.
Leeftijd momenteel 17 jaar
U bent momenteel 17 jaar, op het moment van de nog te kiezen ingangsdatum in stap 3 moet u 18 jaar zijn geworden omdat het niet mogelijk is hoofdverzekerde te zijn voor deze verzekering indien u jonger dan 18 jaar bent.
De getoonde premie en voordelen gelden wanneer de hoofdverzekerde 18 jaar of ouder is.
Leeftijd 17 jaar bij ingangsdatum
Op de ingangsdatum van de verzekering bent u nog geen 18 jaar waardoor de verzekering niet aangevraagd kan worden.
Wijzig alstublieft de ingangsdatum en probeer het opnieuw.
Basisverzekering
Wij bieden keuze uit drie basisverzekeringen. Menzis Basis Voordelig (natura), Menzis Basis (natura) en Menzis Basis Vrij (restitutie).
Geboortedatum
Vul aub uw geboortedatum in
Onjuiste geboortedatum
In de maanden april, juni, september en oktober zijn er maximaal 30 dagen mogelijk.
Onjuiste geboortedatum
In de maand februari zijn er maximaal 29 dagen mogelijk.
Onjuiste geboortedatum
De maand februari is geen schrikkeljaar geweest en heeft dus geen 29 dagen.
Basisverzekering
Kies aub eerst een basisverzekering
Eigen risico
Kies aub uw eigen risico
Zorgaanbieders
HIER MOET DE ZOEKFUNCTIE VAN DE ZORGAANBIEDERS NOG INGEBOUWD WORDEN.
Eigen risico
Er geldt voor iedereen vanaf 18 jaar een wettelijk verplicht eigen risico van 385 euro. Kiest u bovenop het verplicht eigen risico voor een vrijwillig eigen risico, dan ontvangt u extra korting die kan oplopen tot 20 euro per maand.
Aanvullende verzekering
Met een aanvullende verzekering kunt u (extra) vergoedingen ontvangen voor bijvoorbeeld alternatieve behandelwijzen of fysiotherapie.
U wordt voor deze verzekeringen gegarandeerd geaccepteerd. Kiest u een aanvullende verzekering, dan kunt u kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekeren.
Tandverzekering
Uw gebit is een kostbaar bezit. Met een tandverzekering kunt u (extra) vergoedingen ontvangen voor bijvoorbeeld consulten en behandelingen. Voor vergoeding van kronen, bruggen en orthodonthie kan bij TandVerzorgd 750 een wachttijd gelden.
Tot 18 jaar is er met de basisverzekering dekking voor consulten en een aantal behandelingen. Voor vergoeding van bijvoorbeeld orthodontie kunt u kinderen tussen de 10 jaar en 18 jaar tegen een gereduceerd tarief apart verzekeren.
Meer informatie »
JongerenVerzorgd
Met JongerenVerzorgd kiest u voor (extra) vergoeding van tandheelkundige behandelingen en bijvoorbeeld fysiotherapie, brillen, buitenlanddekking en alternatieve behandelwijzen.

Kiest u Jongerenverzorgd? Dan worden kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd voor ExtraVerzorgd 2.
Verwijderen verzekerde
Weet u het zeker dat u de laatste verzekerde wilt verwijderen?
Jongerenverzorgd en Tandartsverzekering
Het is niet mogelijk om tegelijk een Jongerenverzorgd én Tandverzekering aan te vragen. U kunt alsnog Jongerenverzorgd kiezen door onder de geselecteerde Tandverzekering op "Keuze verwijderen" te klikken om zo de keuze voor een Tandverzekering ongedaan te maken.
Jongerenverzorgd en Tandartsverzekering
Het is niet mogelijk om tegelijk een Tandverzekering én Jongerenverzorgd aan te vragen. U kunt alsnog voor een Tandverzekering kiezen door onder Jongerenverzorgd op "Keuze verwijderen" te klikken om zo de keuze voor een Jongerenverzorgd ongedaan te maken.
Onjuiste geboortedatum
De leeftijd van de opgegeven verzekerde ligt in de toekomst.
Melding hoofdverzekerde
Onder de 18 jaar is het niet mogelijk hoofdverzekerde te zijn voor deze verzekering.
Geen vrijwillig eigen risico mogelijk
Het eigen risico is uitgeschakeld, voor verzekerden onder de 18 jaar is geen vrijwillig eigen risico van toepassing.
Geen Tandverzorgd 250 en 500 mogelijk
De TandVerzorgd 250 en 500 zijn uitgeschakeld, voor verzekerden onder de 18 jaar kunt u alleen kiezen voor TandVerzorgd 750.
Gratis aanvullend verzekerd
Verzekerden onder de 18 jaar worden automatisch gratis meeverzekerd voor het hoogst gekozen ExtraVerzorgd pakket van (één van) de ouder(s) / medeverzekerden ouder dan 18 jaar.
Wanneer JongerenVerzorgd wordt gekozen door (één van) de ouder(s) / medeverzekerden ouder dan 18 jaar, worden verzekerden onder de 18 jaar automatisch gratis meeverzekerd voor ExtraVerzorgd 2.
Geslacht
Vul alstublieft het geslacht in.
Voorletters
Vul alstublieft de voorletter(s) in.
Teveel voorletters
Er zijn waarschijnlijk geen correcte voorletters ingevuld, max. 12 karakters toegestaan.
Ongeldige karakters voorletters
Er zijn ongeldige karakters bij het veld voorletters ingevuld, deze zijn zojuist verwijderd.
Ongeldige karakters tussenvoegsel
Er zijn ongeldige karakters bij het veld tussenvoegsel ingevuld, deze zijn zojuist verwijderd.
Tussenvoegsel max. 10 karakters
Uw tussenvoegsel is waarschijnlijk geen correcte tussenvoegsel (max. 10 karakters toegestaan)
Achternaam
Vul alstublieft de achternaam in.
Achternaam max. 240 karakters
Uw achternaam is waarschijnlijk geen correcte achternaam (max. 240 karakters toegestaan).
Achternaam bevat ongeldige tekens
Uw achternaam bevat ongeldige tekens. Gebruik alleen letters en probeer het opnieuw.
Burgerservicenummer (BSN)
Het burgerservicenummer is het negen-cijferige nummer dat u op uw legitimatie, zorgpolis en/of belastingaangifte kunt vinden.
Burgerservicenummer (BSN)
Vul alstublieft het Burgerservicenummer in.
Burgerservicenummer (BSN)
Het Burgerservicenummer bestaat uit 9 cijfers. Indien het eerste cijfer een 0 is, dient u deze ook in te vullen.
Burgerservicenummer (BSN)
Het Burgerservicenummer kan alleen bestaan uit 9 cijfers, dus zijn er geen spaties of letters toegestaan. Indien het eerste cijfer een 0 is, dient u deze ook in te vullen.
Burgerservicenummer (BSN)
U heeft waarschijnlijk geen correct Burgerservicenummer ingevuld, deze kan alleen uit 9 cijfers bestaan. Indien het eerste cijfer een 0 is, dient u deze ook in te vullen.
Identieke Burgerservicenummers
U heeft bij meerdere verzekerden hetzelfde Burgerservicenummer ingevuld. Vul voor iedere verzekerde zijn of haar eigen Burgerservicenummer in.
Postcode
Vul alstublieft uw postcode in.
Onjuiste postcode
De postcode is te kort, een juiste postcode heeft de notatie 1234 AB.
Onjuiste postcode
De postcode is te lang, een juiste postcode heeft de notatie 1234 AB.
Onjuiste postcode
De postcode is niet correct want de eerste 4 tekens moeten cijfers zijn, een juiste postcode heeft de notatie 1234 AB.
Onjuiste postcode
De postcode is niet correct want de laatste 2 tekens moeten letters zijn, een juiste postcode heeft de notatie 1234 AB.
Ongeldige karakters postcode
Er zijn ongeldige karakters bij het veld postcode ingevuld, deze zijn zojuist verwijderd.
Belgische postcode
U heeft geen juiste Nederlandse postcode ingevuld.

Indien u een Belgische postcode wilde invullen, zet dan BE en een spatie voor uw 4-cijferige Belgische postcode, bijvoorbeeld BE 1234.
Belgische postcode
De Belgische postcode is te lang, een juiste Belgische postcode heeft de notatie BE 1234.
Belgische postcode
Dit is geen correcte Belgische postcode want de inleidende BE moet gevolgd worden door een spatie, een juiste Belgische postcode heeft de notatie BE 1234.
Belgische postcode
Dit is geen correcte Belgische postcode want de laatste 4 tekens moeten cijfers zijn, een juiste Belgische postcode heeft de notatie BE 1234.
Duitse postcode
U heeft geen juiste Nederlandse postcode ingevuld.

Indien u een Duitse postcode wilde invullen, zet dan DE en een spatie voor uw 5-cijferige Duitse postcode, bijvoorbeeld DE 12345.
Duitse postcode
De Duitse postcode is te lang, een juiste Duitse postcode heeft de notatie DE 12345.
Duitse postcode
Dit is geen correcte Duitse postcode want de inleidende DE moet gevolgd worden door een spatie, een juiste Duitse postcode heeft de notatie DE 12345.
Duitse postcode
Dit is geen correcte Duitse postcode want de laatste 5 tekens moeten cijfers zijn, een juiste Duitse postcode heeft de notatie DE 12345.
Huisnummer
Vul alstublieft uw huisnummer in.
Huisnummertoevoeging
Vul alstublieft alleen uw huisnummer hier in, andere toevoegingen zoals A, HUIS of TO in het toevoegingenveld plaatsen.
Huisnummertoevoeging max. 6 karakters
Uw toevoeging is waarschijnlijk geen correcte huisnummer toevoeging (max. 6 karakters toegestaan)
Huisnummertoevoeging alleen cijfers en letters toegestaan
U kunt alleen getallen of letters invoeren als huisnummer toevoeging.
Straatnaam
Vul alstublieft uw straatnaam in.
Automatisch invullen van uw straatnaam
Uw straatnaam wordt automatisch aangevuld zodra u uw postcode en huisnummer heeft ingevuld.
Woonplaats
Vul alstublieft uw woonplaats in.
Automatisch invullen van uw woonplaats
Uw woonplaats wordt automatisch aangevuld zodra u uw postcode en huisnummer heeft ingevuld.
Onbekende postcode
U heeft een onbekende postcode ingevuld, probeer het opnieuw.
Onbekend huisnummer
U heeft een onbekende huisnummer ingevuld, probeer het opnieuw.
Onbekende notatie postcode
U heeft een onjuist postcode notatie ingevuld, probeer het opnieuw.
Geen verbinding
Er lijkt geen verbinding te zijn met de postcodetabel.
E-mail adres
Vul alstublieft uw e-mail adres in.
Onjuist e-mail adres
Het ingevulde e-mail adres is geen correct e-mail adres.
Ongeldige karakters e-mail adres
Er zijn ongeldige karakters bij het veld e-mail adres ingevuld, deze zijn zojuist verwijderd.
Telefoonnummer
Vul alstublieft uw telefoonnummer in.
Onjuist telefoonnummer
Dit is geen correct telefoonnummer, de juiste notatie moet zijn 0101234567.
Ongeldige karakters telefoon
Er zijn ongeldige karakters bij het veld telefoon ingevuld, deze zijn zojuist verwijderd.
Ingangsdatum
Vul alstublieft de gewenste ingangsdatum van uw zorgverzekering in.
Ingangsdatum
Een nieuwe zorgverzekering gaat normaliter in op 1 januari. Er zijn uitzonderingen zoals bijvoorbeeld het bereiken van de 18 jarige leeftijd of als u van werkgever verandert en daardoor uw collectieve zorgverzekering eindigt.
Betalingstermijn
De aan Menzis te betalen premie kunt u per maand, kwartaal, half jaar of per jaar voldoen. Bij betaling per kwartaal ontvangt u 1% korting, bij betaling per half jaar ontvangt u 1% korting en bij betaling per jaar ontvangt u 2% korting. De betalingskorting niet opgenomen in de online berekening.
IBAN rekeningnummer
Vul alstublieft uw IBAN rekeningnummer in.
Onjuist IBAN rekeningnummer
Vul alstublieft alleen cijfers en letters bij uw IBAN rekeningnummer in.
Onjuist IBAN rekeningnummer
De opbouw van het IBAN rekeningnummer is onjuist, controleer uw bankafschrift voor uw juiste IBAN rekeningnummer.
Het Nederlandse IBAN rekeningnummer moet de volgende opbouw hebben: NL44ABNA0123456789
Op de website www.overopiban.nl kunt u uw IBAN-rekeningnummer controleren.
Onjuist lengte IBAN rekeningnummer
De lengte van uw Nederlandse IBAN rekeningnummer is foutief, deze moet 18 tekens lang zijn.
Onjuist IBAN rekeningnummer
Het IBAN rekeningnummer is niet correct, controleer uw gegevens en probeer het opnieuw.
IBAN
De aan Menzis te betalen premie vindt plaats via automatische incasso. Door het invullen van uw IBAN verleent u toestemming aan Menzis als incassant:
Menzis Zorgverzekeraar N.V.
Postbus 75000
7500 KC ENSCHEDE
ID: NL94MNZ505448100000
Akkoord verklaring
Wilt u alstublieft de akkoord verklaring aanvinken?
Machtiging automatische incasso
Wilt u alstublieft de machtiging voor de automatische incasso nog aanvinken?
Aanvraag
De aanvraag wordt verstuurd.
E-mail adres correct?
Is uw e-mail adres correct ingevuld?
U ontvangt van ons een bevestiging op het opgegeven e-mail adres.
Klik op Annuleren om uw e-mail adres aan te passen of klik op OK om uw aanvraag te verzenden.
Technisch probleem
Er is een (technisch) probleem opgetreden met het afhandelen van uw aanvraag.
Wij verzoeken u om het op een ander tijdstip nog een keer te proberen of , een e-mail te sturen om een melding te maken van dit probleem.
Excuses voor het eventuele ongemak.
Problemen gevonden
Er zijn een of meerdere problemen gevonden, de gegevens dienen aangepast te worden.
Los de problemen op en verstuur het formulier opnieuw.
LET OP:
Menzis Basis Voordelig
Wilt u Menzis Basis Voordelig afsluiten? Dan is het goed om te weten dat u bij de zorgaanbieders zonder Menzis contract een groter bedrag zelf moet betalen ook regelt u veel zelf online.

Voor diëtetiek, ergotherapie, logopedie, fysio- en oefentherapie, geneesmiddelen en hulpmiddelen van zorgaanbieders zonder contract krijgt u maximaal 65% van het gemiddeld door Menzis gecontracteerde tarief vergoed.

Voor andere zorgsoorten krijgt u maximaal 75% van het gemiddeld door Menzis gecontracteerde tarief vergoed.

Wilt u voor deze behandelingen een hogere vergoeding? Kies dan voor Menzis Basis, met 75% vergoeding van het gemiddeld door Menzis gecontracteerde tarief voor zorgaanbieders zonder contract, of kies voor Menzis Basis Vrij waar u altijd 100% van het marktconforme tarief vergoed krijgt.
Gratis basisverzekering
Verzekerden tot 18 jaar worden voor basisverzekering gratis verzekerd.
Gratis aanvullende verzekering
Verzekerden tot 18 jaar worden automatisch gratis meeverzekerd voor het hoogst gekozen ExtraVerzorgd pakket van (één van) de ouder(s) / medeverzekerden ouder dan 18 jaar.
Wanneer JongerenVerzorgd wordt gekozen door (één van) de ouder(s) / medeverzekerden ouder dan 18 jaar, worden verzekerden onder de 18 jaar automatisch gratis meeverzekerd voor ExtraVerzorgd 2.