bel gratis 0800-2040
PMA

Wachttijd TandVerzorgd 750

Orthodontie, kronen, bruggen en implantaten

Voor vergoeding van orthodontie, kronen, bruggen en implantaten geldt een wachttijd van één jaar. Tijdens deze wachttijd betaalt u premie, maar krijgt u nog geen vergoeding voor orthodontie, kronen, bruggen en implantaten. Andere tandheelkundige behandelingen worden uiteraard wel vergoed. De wachttijd geldt als u overstapt naar TandVerzorgd 750 en gaat in op de ingangsdatum van TandVerzorgd 750.

PMA zorgverzekering, basisverzekeringen

Wanneer geldt er geen wachttijd?

Gelijkwaardige dekking in 2018

Hebt u in 2018 TandVerzorgd 500 bij Menzis afgesloten? Dan geldt er voor TandVerzorgd 750 in 2019 geen wachttijd.

Bent u in 2018 niet bij Menzis verzekerd maar wilt u overstappen en TandVerzorgd 750 afsluiten en hebt u in 2018 een tandartsverzekering met een vergelijkbare dekking voor orthodontie, kronen, bruggen en implantaten? Dan kunt u gebruik maken van de gelijk over regeling. De wachttijd van één jaar geldt dan niet voor u. Let op: onder 18 jaar kunt u geen gebruik maken van de gelijk over regeling.

Gelijk over regeling

Wanneer u in 2018 minimaal 500 euro dekking had voor orthodontie én minimaal 750 euro dekking voor kronen, bruggen en implantaten kunt u zonder wachttijd overstappen naar TandVerzorgd 750. Als u verklaart een gelijkwaardige dekking voor orthodontie, kronen, bruggen en implantaten te hebben dan wordt de wachttijd voor u uitgezet. U krijgt hiervan bericht van Menzis.

Let op: als u per 1 januari 2019 met een vergelijkbare polis bent overgestapt naar Menzis dan kunt u tot 1 april gebruik maken van de mogelijkheid om de wachttijd uit te zetten. Na 1 april heeft u die mogelijkheid niet meer!

Let op: Menzis kan uw verklaring achteraf controleren op juistheid. Voor het geval dat het formulier niet naar waarheid is ingevuld, behoudt Menzis zich het recht voor om eventueel uitgekeerde bedragen terug te vorderen. Bewaar daarom uw huidige polis waarop uw verzekeringsproducten 2018 staan vermeld.

Let op: om de wachttijd uit te zetten dient u voor elk lid op de polis deze verklaring apart in te vullen! Ga naar de website van Menzis om uw verklaring in te vullen »

Waarom een wachttijd?

Lage premies voor iedereen

Kronen, bruggen, implantaten en orthodontie zijn dure behandelingen. Door deze wachttijd kan Menzis de tandartsverzekering voor iedereen betaalbaar houden. Hebt u een behandeling nodig waar een wachttijd voor geldt? Zorg er dan voor dat u de verzekering op tijd afsluit.

 
PMA logo
 

Belangrijke telefoonnummers

Bel gratis

0800 - 20 40

Alarmcentrale Menzis

Bel: +31 317 455 555
(24 uur per dag en 7 dagen per week)

Bel gratis 0800-2040

Alarmcentrale Menzis

Bel: +31 317 455 555
(24 uur per dag en 7 dagen per week)

PMA logo
 

Bezoekadres

Kerklaan 2
2911 AD Nieuwerkerk a/d IJssel

Postadres

Postbus 313
2910 AH Nieuwerkerk a/d IJssel

Contact

T: 0180-320264
E: klantenservice@pma.info

PMA is voordelig en voor iedereen. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 29037111 en geregistreerd bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) onder de Wft (Wet op het financieel toezicht) vergunningsnummer: 12003892.

Inloggen PMA bonus

Verzekerdennummer:

Geboortedatum:

 

PMA bonus 2019

Bent u in 2019 via PMA bij Menzis verzekerd? Dan kunt u hier vanaf 1 november 2019 tot en met 31 december 2019 inloggen en aanspraak maken op de PMA bonus 2019.