Slechte adem kan worden veroorzaakt door genetisch defect

Een slechte adem kan onder meer door een genetisch defect worden veroorzaakt. Dat is vastgesteld door het Radboudumc en de Radboud Universiteit.

Bij mensen met een foutje in het gen SELENBP1 ontbreekt het eiwit dat de zwavelverbinding methaanthiol moet aanpakken. Die stof veroorzaakt die vervelende, sterke koolachtige lucht.

Het genetisch ‘foutje’ komt waarschijnlijk bij één op de 90.000 mensen voor, becijferden de onderzoekers.

Een echte oplossing is er helaas niet. “Voorlopig kunnen ze een stinkende adem eigenlijk alleen verminderen met dieetmaatregelen.”

Bron: ANP


Zes vragen over salmonella: Wat is het en hoe voorkom je besmetting?

Uit onderzoek van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) bleek afgelopen week dat het aantal salmonellabesmettingen sinds 2014 met 3 procent is toegenomen. Ook waarschuwen levensmiddelen fabrikanten geregeld voor mogelijke salmonella in hun voedingsproducten. Maar wat is salmonella precies en wat kun je ertegen doen? NU.nl legde zes vragen voor aan experts.

1. Hoe kan je salmonella oplopen?

“Salmonella is een ziekmakende bacterie die het meest voorkomt op rauwe, dierlijke producten, zoals vlees, vis of eieren”, zegt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij Het Voedingscentrum. “De bacterie leeft vooral in de darmen van varkens en pluimvee. Het vlees kan tijdens de slacht besmet raken met de bacteriën uit de darmen van deze dieren. Mensen kunnen het eveneens oplopen door dieren te aaien, omdat ook aan hun vacht wat resten van ontlasting kunnen zitten. Ook kiemgroenten zoals taugé kunnen besmet raken door mest of verontreinigd water. Als eten vervolgens niet gekookt, gewassen of goed doorbakken wordt, blijven de bacteriën actief.”

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM: “Jaarlijks krijgen naar schatting meer dan 30.000 mensen in Nederland met een besmetting te maken. Vaak raken mensen besmet door het eten van besmette voedingswaren. Ook kun je de infectie oplopen door contact met iemand die nog ziek is of net hersteld is. De bacterie blijft namelijk na herstel nog enige tijd in de darmen en ontlasting aanwezig en als zo iemand onvoldoende toilethygiëne betracht kun je indirect door contact besmet worden, bijvoorbeeld door voedsel dat die persoon bereidt.”

2. Wat is het verschil tussen salmonella en listeria?

Van der Vossen: “Listeria is ook een bacterie en komt op veel plekken in de natuur voor, waaronder ook in voedsel. Er zijn meerdere soorten, maar van één soort kan je behoorlijk ziek worden. De kans dat je het krijgt is klein, maar kan zeer ernstige gevolgen hebben. Bij bijvoorbeeld zwangere vrouwen kan listeria in ernstige gevallen zorgen voor een vroeggeboorte of zelfs een miskraam. Daarom wordt hen aangeraden om geen rauwmelkse kaas, voorverpakte gerookte vis en rauwe dierlijke producten zoals filet americain te eten omdat dit risicoproducten zijn.”

Van Dissel: “Listeria is een speciale bacterie die bij gezonde personen vaak zonder symptomen of met milde griepverschijnselen verloopt. Bij jonge kinderen, ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem kan listeria een groter risico vormen. Bij hen kan listeria een bloedvergiftiging geven en tot een hersen- en hersenvliesontsteking leiden. Zo’n infectie kan dodelijk verlopen.”

3. Wat is het verschil tussen een voedselvergiftiging en een voedselinfectie?

“Bij een voedselinfectie geeft een bacterie, een virus of een parasiet het probleem”, legt Van der Vossen uit. “Deze bacterie is in het voedsel aanwezig en wordt opgegeten. Vervolgens nestelt deze zich in het lichaam. Een voedselvergiftiging ontstaat wanneer de bacterie in het voedsel gifstoffen aanmaakt. Deze gifstoffen maken het lichaam binnen enkele uren ziek.”

4. Welke klachten kan een besmetting veroorzaken?

Klachten uiten zich vaak in diarree, buikpijn en koorts, zo vertelt Van der Vossen. “Hoe ziek je wordt, hangt af van de hoeveelheid salmonellabacteriën die je binnenkrijgt. Ook de soort van de bacterie en je weerstand bepalen het ziektebeeld. Na een besmetting wordt de maag of de darm aangetast waardoor een ontsteking ontstaat. Vaak ontstaan de klachten binnen 12 tot 36 uur en zijn die na twee tot drie dagen weer verdwenen.”

Van Dissel: “Er bestaan duizenden typen salmonella, sommige daarvan, zoals de verwekker van buiktyfus kunnen zich langere tijd in de darmen nestelen. Iemand met chronisch dragerschap kan dan zelf geen klachten meer ervaren, maar wel gedurende weken of zelfs maanden anderen besmetten als er onvoldoende aan toilet- en keukenhygiëne betracht wordt.”

5. Voor wie vormt een besmetting een gevaar?

Volgens van Dissel zal een besmetting bij de meeste personen een besmetting met salmonella tot diarree en darmklachten beperkt blijven. “Door diarree verlies je veel vocht, daarom moeten mensen voorkomen dat ze uitdrogen”, legt hij uit.

“Daarentegen, bij mensen bij wie de afweer verstoord is, door een ziekte ofwel door geneesmiddelen zoals prednison, is er een risico dat de salmonellabacterie van de darm in de bloedbaan komt. Dat kan bloedvergiftiging veroorzaken, en soms kan de bacterie zich nestelen in een verwijd bloedvat, een gewrichtsprothese of wervel, en daar lokaal een ontsteking geven. Voor de groep mensen met een verstoorde afweer is het aan te raden om hun huisarts te raadplegen wanneer zij heftige diarree hebben.”

Volgens beide experts speelt maagzuur een belangrijke rol bij het onschadelijk maken van de salmonellabacterie. “Het zuur kan de bacterie doden”, aldus Van Dissel. “Daarom kan een besmetting bij mensen die maagzuurremmers slikken sneller tot infectie van de darm leiden. Het zuur kan bacteriën inactief maken, maar wanneer maagzuurremmers worden geslikt is dit mechanisme aangetast en kunnen de ziekteverschijnselen van een besmetting ernstiger zijn.”

6. Welke maatregelen kan je treffen om besmetting met de bacterie te voorkomen?

Van der Vossen: “Het is aan te raden om vlees door en door te garen en ook het koken van eieren totdat zij gestold zijn verkleint het risico op een besmetting met salmonella. Eet bij voorkeur ook geen producten waarin rauw ei verwerkt zit, zoals bij een tiramisu of een bavarois. Daarnaast kunnen groenten, fruit en verse kruiden het beste onder stromend water gewassen worden. Bij gerechten met kiemgroenten zoals taugé is het aan te raden om het product kort in kokend water te dompelen. En wat betreft het aaien van dieren, was je handen na bijvoorbeeld een bezoek aan een kinderboerderij.”

Van Dissel: “Pas een goede toilethygiëne toe en was je handen voor het koken en na het aanraken van rauw vlees. Ook is een goede hygiëne in de keuken essentieel om kruisbesmetting te voorkomen. Gebruik bijvoorbeeld nooit een snijplank of een mes dat rauw vlees heeft aangeraakt voor het snijden van groentes zonder dat het eerst afgewassen is.”

Bron: NU.nl


‘Tot 600.000 mensen wereldwijd overlijden jaarlijks aan de griep’

De seizoensgriep, de griep die voorkomt in de winter, heeft jaarlijks wereldwijd tot 646.000 dodelijke slachtoffers tot gevolg.

Reuters meldt donderdag dat de sterftecijfers als gevolg van de griep uiteenlopen van 291.000 tot 646.000. De hoogte van dit cijfer is afhankelijk van de ernst van de griep die heerst. Deze cijfers werden bekendgemaakt door het U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Deze cijfers zijn hoger dan een eerdere schatting van sterftecijfers als gevolg van de griep, die uiteenliepen van 250.000 tot 500.000 doden wereldwijd per jaar.

De stijging zou volgens het CDC verklaard kunnen worden doordat er voor de nieuwe cijfers gebruik is gemaakt van een groter aanbod van data uit meer landen. Bij de cijfers werden doden als gevolg van grieppandemieën uitgesloten, evenals sterftegevallen die voortkomen uit aandoeningen die worden verergerd door de griep, zoals hart- en vaatziekten.

Ernstig

“Deze cijfers herinneren ons eraan dat griep ernstig is en dat preventie ervan een wereldwijde prioriteit moet worden”, aldus Joe Bresee van de CDC.

De meeste doden als gevolg van de griep vallen onder senioren in de armste regionen van de wereld.

In Nederland duurde de griepepidemie, die plaatsvond van eind 2016 tot maart 2017, vijftien weken. Epidemieën van de afgelopen twintig jaar duurden gemiddeld negen weken, zes weken korter dan het seizoen 2016-2017. Het seizoen hiervoor (2014-2015) duurde met 21 weken het langst.

bron: NU.nl


Verband gevonden tussen roken en onaantrekkelijkheid

Roken heeft mogelijk een negatieve invloed op iemands aantrekkelijkheid. Rokers zouden als minder aantrekkelijk worden gezien dan mensen die niet roken.

Dat schrijven onderzoekers van de Universiteit van Bristol. Zij wilden onderzoeken of iemand op basis van zijn gelaatstrekken beoordeeld kan worden of diegene een roker is. Ook wilden de wetenschappers achterhalen of roken de aantrekkelijkheid beïnvloedt.

Tijdens het onderzoek werd aan 590 deelnemers gevraagd om afbeeldingen met daarop een set van twee identieke gezichten te beoordelen. De deelnemers moesten zeggen wie van de twee een roker was en wie niet. De gezichten op de afbeeldingen waren van eeneiige tweelingen en mannelijke en vrouwelijke prototypes.

In het onderzoek werd gekozen voor identieke tweelingen omdat zij genetisch gezien, maar ook qua achtergrond en opvoeding, vaak gelijk aan elkaar zijn. Verschillen tussen een eeneiige tweeling kunnen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een andere levensstijl op latere leeftijd, aldus de onderzoekers. De prototypes werden gemaakt door met een computerprogramma een gezicht samen te stellen dat bestond uit de gemiddelden van de gezichten van de identieke tweelingen.

Expressie

De prototypes werden gebruikt om te voorkomen dat de uitkomst van het onderzoek beïnvloed zou worden door een klein verschil in expressie, houding of lichtinval op de foto’s van de eeneiige tweelingen. Nadat de afbeeldingen waren beoordeeld op het wel of niet roken, werd tijdens een tweede opdracht door 580 mensen aangegeven welke van de twee gezichten het meest aantrekkelijk was.

Bij de afbeeldingen van de prototypes slaagden de deelnemers in 70 procent van de gevallen erin om de roker aan te wijzen. Ook was het niet-rokende prototype volgens de mannelijke en vrouwelijke deelnemers het meest aantrekkelijk.

Volgens de onderzoekers werd geen overtuigend bewijs gevonden dat de rokende helft van de tweeling op de afbeelding als rokend werd herkend. Ook was er niet voldoende bewijs dat de persoon die niet rookt als aantrekkelijker werd beoordeeld.

“Jonge mensen zijn zeer gevoelig voor de mogelijk negatieve gevolgen die het roken op hun uiterlijk kan hebben”, aldus de onderzoekers. “De uitkomst van het onderzoek zou gebruikt kunnen worden om anti-rookcampagnes aan te passen.”

Bron: NU.nl


‘Doorbraak in behandeling ziekte van Huntington’

Voor het eerst zijn artsen er in geslaagd om de dodelijke en neurodegeneratieve ziekte Huntington in het beginstadium af te remmen.

Een onderzoeksteam van het University College London zegt tegen de BBC dat er “hoop is dat de dodelijke ziekte tot een halt kan worden geroepen en dat het mogelijk de grootste doorbraak in neurodegeneratieve ziektes sinds vijftig jaar is”.

In het onderzoek kregen 46 patiënten het medicijn of een placebo geïnjecteerd in hun hersenvocht. Het medicijn was experimenteel en de gevolgen waren nog niet bekend.

Na de test bleek dat het medicijn goed werd verdragen door de patiënten en bovendien leek ook het aantal besmette gedeeltes in het brein af te nemen. Dit werd gemeten aan de hand van een ruggenprik.

Meer onderzoek

De onderzoekers stellen dat de volgende stap inhoudt dat er grootschaliger onderzoek wordt gedaan naar het effect van het medicijn, om te bekijken of het medicijn het verloop van de ziekte kan vertragen.

Ook zal bekeken worden wat het effect zal zijn van het medicijn wanneer dit diep in de hersenen doordringt, aangezien het bij dit onderzoek waarschijnlijk maar een deel van de hersenen heeft bereikt.

Daarnaast maakt dit medicijn geen onderscheid tussen het gezonde en het gemuteerde eiwit. Het gezonde Huntington-eiwit dat een gendrager van zijn gezonde ouder heeft geërfd is echter wel belangrijk, meldt Eric Reits, voorzitter Huntington onderzoeksnetwerk Nederland.

Erfelijk

De ziekte van Huntington is een ongeneeslijke, erfelijke ziekte veroorzaakt door het afsterven van zenuwcellen. Hierdoor krijgen patiënten psychische en lichamelijke problemen. Zij sterven vaak binnen tien tot twintig jaar aan de ziekte.

In Nederland lijden zo’n 1.700 mensen aan de ziekte.

Bron: NU.nl