bel gratis 0800-2040
 
 

Privacyverklaring

Als u gebruik maakt van deze website, dan worden er persoonsgegevens van u verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Wet bescherming persoonsgegevens

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Uw recht respecteren, om op aanvraag, inzage te geven in uw persoonsgegevens en deze desgewenst te corrigeren of te verwijderen.


Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen en welke rol wij hierin hebben. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Op deze pagina vindt u de meest recente privacyverklaring. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 februari 2017.


Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Berekenen van premie van de PMA zorgverzekering
 • Overstappen naar de PMA zorgverzekering
 • Overstappen naar Greenchoice
 • Gebruik van ons contactformulier
 • Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Ten behoeve van de genoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Geboortedatum (bij het berekenen van de premie van de PMA zorgverzekering)
 • NAW, nationaliteit, geslacht, geboortedatum, BSN, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN (bij het overstappen naar de PMA zorgverzekering)
 • NAW, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN (bij het overstappen naar Greenchoice)
 • Geslacht, geboortedatum, NAW, e-mailadres, telefoonnummer (bij het aanvragen van een kortingsbon of kortingscode)
 • Geslacht, geboortedatum, NAW, e-mailadres, telefoonnummer (bij het contactformulier)
 • Geslacht, naam, e-mailadres (bij het aanmelden voor de nieuwsbrief)

Bewaartermijnen

De gegevens die u aan ons verstrekt worden door ons voor onbepaalde tijd bewaard uitgezonderd:

 • De gegevens die u verstrekt bij het berekenen van premie van de PMA zorgverzekering
 • Uw BSN en IBAN worden nooit langer opgeslagen dan nodig is voor de duur van het aanvraagproces

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met de verzekeraar sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Indien het voor de verwerking noodzakelijk is, kunnen persoonsgegevens in landen buiten de EU worden verwerkt. Wij zorgen dat ook dit gebeurt met inachtneming van de wettelijke regels.


Vragen, opmerkingen of klachten

Voor vragen, opmerkingen of klachten over onze privacyverklaring kunt u ons bereiken via de onderstaande gegevens. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

PMA logo
 

Bezoekadres

Kerklaan 2
2911 AD Nieuwerkerk a/d IJssel

Postadres

Postbus 313
2910 AH Nieuwerkerk a/d IJssel

Contact

T: 0180-320264
E: klantenservice@pma.info

PMA is voordelig en voor iedereen. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 29037111 en geregistreerd bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) onder de Wft (Wet op het financieel toezicht) vergunningsnummer: 12003892.